Hendelseskalender

Sangkafe
Dato: Onsdag, 30. Januar 2019, 19:00
Kontaktperson:
(Se under "kontakt oss" i hovedmenyen for mer informasjon)
Beskrivelse:

Velkommen til sang-kafe på Betel kl. 19.00

Sted: Pinsekirken Betel Nøtterøy

Kontakt oss

Semsveien 122
3140 Nøtterøy

E-post: post@pinsekirkenbetel.no

Kontaktpersoner: 

Frank Fossum: fran-fos@online.no 

Kjetil Rønningsland: kar3142@hotmail.comStøtte Økonomisk

Kontonr: 2470.07.10757 

Vipps penger til nummer: 11557 (Last ned Vipps til iOS, Android, Windows)