Hendelseskalender

Januar 2018
  •  Bønnemøte kl: 10:00 - Kontaktperson: Reidar Krøgeli - Lenke til arrangementet:  Bønnemøte

  •  Bønnemøte kl: 10:00 - Kontaktperson: Reidar Krøgeli - Lenke til arrangementet:  Bønnemøte

  •  Bønnemøte kl: 10:00 - Kontaktperson: Reidar Krøgli - Lenke til arrangementet:  Bønnemøte

  •  Gudstjeneste kl: 11:00 - Kontaktperson:  - Lenke til arrangementet:  Gudstjeneste

  •  Gudstjeneste kl: 11:00 - Kontaktperson:  - Lenke til arrangementet:  Gudstjeneste

  •  Gudstjeneste kl: 11:00 - Kontaktperson:  - Lenke til arrangementet:  Gudstjeneste

  •  Besøk av Evangeliesenteret kl: 11:00 - Kontaktperson:  - Lenke til arrangementet:  Besøk av Evangeliesenteret

Februar 2018

Kontakt oss

Semsveien 122
3140 Nøtterøy

E-post: post@pinsekirkenbetel.no

Kontaktpersoner: 

Frank Fossum: fran-fos@online.no 

Kjetil Rønningsland: kar3142@hotmail.comStøtte Økonomisk

Kontonr: 2470.07.10757 

Vipps penger til nummer: 11557 (Last ned Vipps til iOS, Android, Windows)