Hendelseskalender

Januar 2019
  •  Bønnemøte kl: 10:00 - Kontaktperson: Reidar Krøgeli - Lenke til arrangementet:  Bønnemøte

  •  Bønnemøte kl: 10:00 - Kontaktperson: Reidar Krøgli - Lenke til arrangementet:  Bønnemøte

  •  Julebord kl: 18:00 - Kontaktperson: Sverre Paulsen - Lenke til arrangementet:  Julebord

  •  Misjonsgudstjeneste kl: 11:00 - Kontaktperson:  - Lenke til arrangementet:  Misjonsgudstjeneste

  •  Søstermisjon kl: 11:00 - Kontaktperson:  - Lenke til arrangementet:  Søstermisjon

  •  Gudstjeneste kl: 11:00 - Kontaktperson:  - Lenke til arrangementet:  Gudstjeneste

  •  Gudstjeneste kl: 19:00 - Kontaktperson:  - Lenke til arrangementet:  Gudstjeneste

  •  Gudstjeneste kl: 11:00 - Kontaktperson:  - Lenke til arrangementet:  Gudstjeneste

  •  Sangkafe kl: 19:00 - Kontaktperson:  - Lenke til arrangementet:  Sangkafe

Februar 2019
  •  Gudstjeneste kl: 11:00 - Kontaktperson:  - Lenke til arrangementet:  Gudstjeneste

Kontakt oss

Semsveien 122
3140 Nøtterøy

E-post: post@pinsekirkenbetel.no

Kontaktpersoner: 

Frank Fossum: fran-fos@online.no 

Kjetil Rønningsland: kar3142@hotmail.comStøtte Økonomisk

Kontonr: 2470.07.10757 

Vipps penger til nummer: 11557 (Last ned Vipps til iOS, Android, Windows)