Loading…

Pastorens hjørne

Frykt eller Glede

Vi står igjen innfor julens budskap mitt i en hektisk måned. Ja vi blir alle revet med. Det skal kjøpes gaver og det skal bakes og ikke minst skal det rengjøres.

Les mer: Frykt eller Glede

Til stede

Jeg leser for øyeblikket boken "Til stede" av Martin Cave og Egil Elling Ellingsen. Det er en bok som fokuserer på vårt hverdagsliv som et utgangspunkt for å bringe Jesus til mennesker rundt oss. Det er en bok jeg anbefaler på det varmeste.

Jeg har så å si vært en kristen hele mitt liv, og jeg har vært tett på organisasjonsliv og menighetsliv. Med årene har jeg blitt mere bevist på mitt oppdrag som kristen, men jeg er langt i fra fornøyd med hvor langt/kort jeg i så måte har kommet. Oppdraget er som følger:"Gå ut i all verden,forkynn evangeliet, døp og lær menneskene, og gjør dem til Jesus etterfølgere" fritt oversatt. 

Hva innebærer det å gå ut i all verden? Det er her boka "Til stede" kommer med noen gode betrakninger rundt dette. "Hvis Guds godhet er tilgjengelig for denne verden,hvordan hjelper vi folk til å oppdage og oppleve det?" Kan det være at vi har gjort troen vår for komplisert? Vi faller ofte i grøften om at vi ber om frelse og ber menneskene komme til våre samlinger, men kanskje vi burde be om kraft å nåde til å gå ut. Kanskje vi burde legge av oss den overåndelige siden, og heller fokusere på å være et hverdagsmenneske.Det er få eller ingen mennesker som takker nei til godhet, men mange har ikke sett den i praksis fra oss kristne.

Les mer: Til stede

Å være entusiastisk er ikke en ungdomsgreie, men en Jesus-greie!

Thomas Neteland, ungdomsleder i Sentrumkirken Sandnes, skriver i siste Korsets seier" Å være entusiastisk er ikke en ungdomsgreie, men en Jesus-greie!"

Etter å ha lest dette stykket "Født sånn eller blitt sånn" begynte jeg å reflektere litt over mitt liv. Hvordan står det til med begeistringen over at Jesus har flyttet inn i hjertet mitt? Kan jeg glede meg over nyheter om at flere tusener tar imot Jesus hver dag rundt omkring i verden, eller blir det også bare en liten fotnote"det er nå bra"

Les mer: Å være entusiastisk er ikke en ungdomsgreie, men en Jesus-greie!

Helbredet

Jeg har i flere år møtt mennesker som har kommet i tvil om sin tro etter at de ikke har blitt bønnhørt når de har lagt fram sitt bønnebehov gang etter gang. De nevner kan det være at de tror for lite, kan det være uoppgjordt synd , eller kan det være at vi ikke var utholden nok i våre bønner. 

Jeg har full forståelse for at de kan bli sinte på Gud for at ingen ting skjer , og sinne tåler faktisk Gud godt. Når det gjelder uoppgjordt synd, tror for lite , eller ikke uthoden nok i bønn har jeg mindre sansen for dette. Forkynnelsen har nok i noen anledninger tippet i den retning at vi må prestere noe,eller legge til noe av oss selv for at Gud kan gripe inn.

Les mer: Helbredet

Velkommen hjem!

I høst hadde jeg flere prekener over Lukas kap.15 om den hjemmeværende og den bortkommende sønnen. Det er et bibelavsnitt som fasinerer meg veldig. I denne fortellingen er det tre sider som møter meg og jeg håper den møter deg som leser denne historien.

Vi møter den hjemmeværende sønnen, og den bortkomne sønnen og ikke minst møter vi Far. Den hjemmeværende og broren jobbet på gården sammen med sin far, og alt så bra ut, men så skjer det at den ene broren ønsker å ta ut arven på forskudd, og det fikk han.

Det gikk ikke bedre til enn at denne gutten sløste bort hele arven, og mitt i all elendighet tenkte han at det måtte være bedre å være en drengsgutt hjemme hos sin far. Da han var på hjemvei så hans far ham og løp ham i møte og kysset ham og stelte istand en stor fest.

Broren som da hadde vært hjemme synest ikke noe om denne feiringen av sin bror, da han hadde fått arven på forskudd, og nå hadde far slaktet gjøkalven, gitt ham nye klær,sko på føttene og ring på hans finger. Det var litt av en feiring, og den hjemmeværende sønnen synest at han hadde fortjent det bedre. Den hjemmeværende sønnen hadde vært forblindet og ikke sett hva han fikk vær dag hjemme hos sin far.

Hva har denne fortellingen å formidle til oss i dag?

1. Uansett hvilken situasjon vi kommer i har vi full adgang til farshuset.

2. Vi har en FAR som venter på oss,og elsker oss som vi er.

3. Vi som kirke kan glede oss over alle som er på hjemvei.

Jeg ønsker å formidle til alle som på en eller annen måte ikke helt takler livet "Dere er velkommen hjem" 

INPUT: Bryr Gud seg om deg og meg?

Kan du og jeg være sikker på at Gud bryr seg om oss? Etter flere år der jeg har hatt mye kontakt med ungdom, ser jeg at flere sliter med å finne sin identitet, og ikke minst godta seg selv som de er.Det er et stort press på den enkelte, og det er store forventninger. Det som betyr mest er at jeg lykkes og at jeg er godt likt i kameratgjengen. Det har også blitt større forskjeller mellom fattige og rike i Norge i de senere år, og statestikken for barn/unge som vokser opp under det samfunnet beskriver som fattigdomsgrensa er økende. Det har heller aldri vært flere ensomme mennesker. Blir vi som enkeltmennesker mere opptatt av egen tilfredshet enn å hjelpe de som ikke helt takler livet?

Les mer: INPUT: Bryr Gud seg om deg og meg?

Høst

I Bibelen står det "Be derfor høstens Herre å drive arbeidere ut til innhøstningsarbeid....." Vi er alle velkomne til arbeidet. Statistisk sies det at av en kirke er det 20% som er arbeidere mens 80% er tilskuere. Dersom dette er sant har vi som kirke mye ledig arbeidskraft til disposisjon. Tenk på hva vi som kirke da kunne oppnådd om flere tok del i arbeidet . Oppdraget til oss som kirke er vedig klart. Noe av det siste Jesus sa til de rundt seg var: "Gå derfor dere ut og forkynn evangeliet i nærmiljø, lokalmiljø, utover landegrensene, disippelgjør mennesker, døpe og lære alle.." <<<

Jeg har sett på skurtreskeren i høst, og innhøstningen skjer i det kornet er modent til innhøsting. Jeg har tenkt følgende. Dersom ikke jeg har sådd noe rundt meg har jeg heller ikke noe som er modent til innhøstningen. Dette er veldig alvorlig. Jeg har forsømt min oppgave, men kanskje også kirka har forsømt denne oppgaven.Vi har ennå tid til å endre på planene.

Jesus ønsker at alle skal ta del i arbeidet, og ved Den Hellige Ånd sin hjelp kan vi lykkes i det som kirke. Kanskje noe av det vi bruker mest tid på i dag i våre kirker må opphøre, slik at vi kan bli stille for Åndens tiltale til oss som kirke.

La oss be om at alle kan forenes i oppdraget fra Mesteren, og håpe på at mennesker kan vende hjem til fars huset. Mange har fått med seg en arv i barndom og oppvekst, og vi må åpne våre hjerter og våre favntak slik at de opplever seg velkommen hjem.

Kontakt oss

Semsveien 122
3140 Nøtterøy

Pastor: Bjarne Stensheim
Tlf. +47 40873058
E-post: post@pinsekirkenbetel.no

Støtte Økonomisk

Kontonr: 2470.07.10757 

Vipps penger til nummer: 11557 (Last ned Vipps til iOS, Android, Windows)