Loading…

Kommer Jesus tilbake?

Jeg har vokst opp i en kristen heim der jeg fra barn av har fått høre alle bibelhistoriene lest. Jeg var med mor og far på møter, og hørte utallige forkynnere som forkynte ut i fra tekster fra Bibelen. Jeg opplevde misjonsmøter som spennede , og da spessielt når den levende misjonæren stod med flanelograf og fortalte fra misjonsmarken. Hjemme var det lagt vekt på den enkle Guds trua. Det å bli en kristen var som det står i Romerbrevet kap.10.vers.10-13.

Hjemme var det lite fokus på Jesu gjenkomst, men mor og far var veldig opptatt av  å leve nær Jesus til enhver tid. Det var viktig med bibellesing, bønn og være med i et kristent fellesskap.

Etter at jeg fylte 20 år kom jeg inn i en liten krise, og da hvorvidt jeg ble med når Jesus kom tilbake for å hente sine. Det kom en strøm av forkynnelse på 80 tallet som ikke var sunn vedrørende tema Jesu gjenkomst.

Kanskje du leser dette og gjenkjenner begreper som "strekkoder" "www" "EU". Disse begreper ble presantert som de siste tider og som dyrets merke. Jeg personlig skal ikke si om dette er forløperen til avsluttningen, men der og da utløste det krise for meg, og Jesu gjenkomst ble noe vondt, trist og vanskelig  for meg. Noen ganger ble disse begrepene lagt fram på en slik måte at jeg lurte på hvorvidt jeg var en kristen eller ikke.

Den gangen som nå er det godt å komme tilbake til min mor og far sin enkle tro "Hold deg nær til Jesus ved at du leser ordet,ber og tilhører et fellesskap.

Jeg er ikke i tvil idag om at Jesu skal komme tilbake, men når selv ikke Jesus visste dagen og timen men bare Gud så tror jeg vi kan overlate det til Ham. Leser en studiebibelen er det ulike tolkninger på hva som skal skje før han kommer tilbake, men jeg vil oppmuntre deg som kanskje har fått budskapet om Jesu gjenkomst som noe vondt,skremmende og ubehagelig om å ta til deg føgende.

Sudiebibelen har følgend tre viktige utsagn om Herrens komme:

1. Et trøstebudskap 1.Tess.4:18

2. Et advarslende budskap.Matt.25:13

3. Et ansporende budskap.Joh.Åpenbaring.3:11

Jeg har et stort ønske om at alle som står litt på avstand som følge av den samme opplevelsen jeg har vært igjennom, ser Guds kjærlighet ved at Jesus ble sendt til vår jord for nettopp å kontakte deg og meg. Velkommen skal du være!

 

Kontakt oss

Semsveien 122
3140 Nøtterøy

Pastor: Bjarne Stensheim
Tlf. +47 40873058
E-post: post@pinsekirkenbetel.no

Støtte Økonomisk

Kontonr: 2470.07.10757 

Vipps penger til nummer: 11557 (Last ned Vipps til iOS, Android, Windows)