Loading…

Høst

Hva forbinder du med høst?

Noen tenker i første omgang på årstid. Høst som årstid viser seg fram med flotte farger, tåke og regn og bladene på trærne som faller til bakken. Høststormen som avøses av en ny storm.Vi som mennesker opplever årstidene noe forskjellig.Noen elsker høsten framfor våren og motsatt, og det er helt naturlig. Det er mennesker som opplever høsten som en mørk tid, og noen opplever en liten depresjon. Alle trær og planter gjør seg klar til vinteren, og for å skyte friske skudd til våren og sommeren. Høsten er tiden da det skapte i naturen går i dvale.

Høst kan og bety noe annet. I Bibelen står flg. "Høsten er stor, men arbeiderene få,be derfor høstens Herre om å drive arbeiderene ut til arbeid." Har du jobbet med søndagskolebarn og ungdom en del år er det sårarbeid over tid som kan innbringe en høst, men da må vi ha arbeidere til dette innhøstningsarbeidet.Alle Guds barn er kalt til dette arbeidet med de gaver og utrustninger den enkelte har fått.

Jeg tror at kirken vil vokse i takt med den jobben som den enkelte kristne gjør.Arbeidet består av å be, men også utføre praktiske oppgaver. Kan vi avsette noen tid til godhet hver dag? Kan godhet overfor andre vekke nysgjerrighet til hvorfor vi viser godhet? Kan godhet føre til innhøstning?

Det er ingen som takker nei til godhet. Kanskje denne høsten kan utfordre oss til å utøve godhet.

La høsten for oss og de vi møter bli til velsignelse og til glede.Kan hende at vi vil utgjøre en forskjell overfor de som synes høsten kan være tung.

Vi ønsker hverandre lykke til med oppdraget: Vi vil gå ut å vise Jesu kjærlighet, og da kan høsten by på de vakreste farger.

 

 

Kontakt oss

Semsveien 122
3140 Nøtterøy

Pastor: Bjarne Stensheim
Tlf. +47 40873058
E-post: post@pinsekirkenbetel.no

Støtte Økonomisk

Kontonr: 2470.07.10757 

Vipps penger til nummer: 11557 (Last ned Vipps til iOS, Android, Windows)