Loading…

Hva gjør vi med vår travelhet?

  • Nå nærmer julen seg med stormskritt, og mange gleder seg til jul. Det er bare det at ikke alle gleder seg til jul. Årsakene kan være mange,men det vi ser er at travelhet fjerner oss fra hva julens budskap byr på. Alle juleavslutninger på barnehage, skole og de mange aktivitetene som barna er med på. Noen sliter med økonomi og kjøpepresset er enormt. For noen er det første jul ,der en av di nærmeste har dødd i løpet av året. Noen ligger i familiekrangel, og andre er midt i en livskrise på en eller annen måte.Kan vi stoppe travelheten noen minutter og ta inn budskapet fra juleevangeliet: "Fryk ikke! Se jeg forkynner dere en stor glede-en glede for alt folket" Jesus ble annonsert av engelen for over 2000 år siden. Jesus kom for at vi skulle slippe å frykte, men få lov til å glede oss. Kan vi prøve å sette oss ned ved Jesu føtter, og ta til oss dette budskapet midt i vår travelhet. Kan vi denne julen se oss ltt rundt å strekke ut en arm til de som trenger litt trøst og oppmuntring? Jeg ønsker alle en riktig god og fredfull julehøytid.

Kontakt oss

Semsveien 122
3140 Nøtterøy

E-post: post@pinsekirkenbetel.no

Kontaktpersoner: 

Frank Fossum: fran-fos@online.no 

Kjetil Rønningsland: kar3142@hotmail.comStøtte Økonomisk

Kontonr: 2470.07.10757 

Vipps penger til nummer: 11557 (Last ned Vipps til iOS, Android, Windows)