Loading…

Strømmer av levende vann

I johannes evangelium kap.7 vers 38-39 står det:"at den som tror på meg,fra hans indre skal det ,som skriften har sagt,renne strømmer av levende vann"

Dette sa han om den Ånd de som trodde på ham skulle få. For ånden var ennå ikke kommet ,fordi Jesus ennå ikke hadde fått del i herligheten.

Nå har det skjedd at Jesus har satt seg ved Faderen høyre hånd, og Den Hellige Ånd har blitt utgytt. Med andre ord er enhver troende i besittelse av dette levende vannet.Dette er et bilde på liv og godhet til våre medmennesker. De vi er i sammen med til hverdags og fest skal merke at vi er ikledd Jesus Kristus, og dette livgivende vannet skal komme oss til hjelp.

"Ånden selv går i forbønn for oss med sukk som ikke rommes i ord,Romerbrevet kap.8.vers 26. Vi har en Ånd som vet hva som er gagnig til enhver tid. Er det noe Gud ønsker av oss er at vi skal være fylt opp av glede, kjærlighet og godhet.

Vi er satt til å elske Gud og elske mennesker. Dette er et resultat av nærhet til Den Hellige Ånd.

La uken som ligger framfor oss være fylt av glede og takknemlighet, og la oss passe på at det renner levende vann fra våre liv.

Kontakt oss

Semsveien 122
3140 Nøtterøy

E-post: post@pinsekirkenbetel.no

Kontaktpersoner: 

Frank Fossum: fran-fos@online.no 

Kjetil Rønningsland: kar3142@hotmail.comStøtte Økonomisk

Kontonr: 2470.07.10757 

Vipps penger til nummer: 11557 (Last ned Vipps til iOS, Android, Windows)