Loading…

Større enn alle åndens gaver er kjærligheten

Kjærlighetskapitellet i 1.korinterbrev kap.13 belyser kjærligheten suverene stilling.

Vers 1 sier:" Om jeg taler med menneskers og englers tunger,men ikke har kjærlighet,da er jeg en lydende malm eller en klingende bjelle.

Vers 8:"Kjærligheten faller aldri bort"

Guds kjærlighet får sin høyeste åpenbaring i Kristus,Rom.8:39, "Verken høyde eller dybde eller noen annen skapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre.

Det er ingen makt som kan skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus. Dette er et løfte som vi kan hvile i under alle omstendigheter.Den vissheten at vi har en Gud som passer på oss gjennom alt er godt. I Romerbrevet kap.8 vers 1:"Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus"

Dette er Gudommelig kjærlighet!! Betyr det at vi skal overlate alt til Kristus? Vil Guds kjærlighet til oss medføre kjærlighet til de vi omgåes i hverdag og fest?

Gud påbyr kjærlighet 1.Joh.kap.4 vers 21 "Og dette budet har vi fra Ham at den som elsker Gud,skal også elske sin bror."

Vi har alle noe å strekke oss etter. 

 

 

Kontakt oss

Semsveien 122
3140 Nøtterøy

E-post: post@pinsekirkenbetel.no

Kontaktpersoner: 

Frank Fossum: fran-fos@online.no 

Kjetil Rønningsland: kar3142@hotmail.comStøtte Økonomisk

Kontonr: 2470.07.10757 

Vipps penger til nummer: 11557 (Last ned Vipps til iOS, Android, Windows)