Loading…

Sommer og sol - Guds omsorg.

Kan vi ha det bedre enn sommer og sol. Jeg opplever det fantastisk, og nyter hver soldag. Det er mye å takke for og være glad for. Når dette er sagt er det samtidig mange som lider og ikke kan komme seg ut i solen. Disse menneskene har andre utfordringer som ligger i deres tanker. Hvordan opplever vi som mennesker sykdom/lidelser? Kan vi slå oss til ro med at Gud vil være med oss også i onde dager?

Personlig har jeg opplevd alvorlig sykdom i nær familie. Jeg har opplevd helbredelse og død i nær familie. Jeg har spurt meg selv om Gud overser meg og bryr Han seg om meg i alle situasjoner? Konklusjonen jeg sitter med er at Guds ord og løfter står fast. Løfter som tilsier at Han vil være med i alle slags dager har blitt meg til trøst.

I salme 121 står det slik: "Jeg løfter mine øyne opp mot fjellene, hvor skal min hjelp komme fra! Min hjelp kommer fra Herren,himmelens og jordens skaper."

Jeg har slått meg til ro med at Herren skal bevare meg og hjelpe meg slik at jeg ikke blir forlatt ensom tilbake. Det betyr i praksis at Han skal hjelpe meg i sykdom og ved livets slutt. Jeg tror også at døden er vår største fiende, men ved Guds hjelp kan vi få lov til å hvile i Guds hender.

Dagen i dag er den vi kan forholde oss til, og så må vi gjøre det beste ut av det. Mitt ønske for deg som leser denne artikkelen er at du kan kjenne noe av solens varne enten fysisk eller Guds varme, eller begge deler i løpet av sommeren, og få kraft og styrke til å klare hverdagene som de kommer.

 

 

Kontakt oss

Semsveien 122
3140 Nøtterøy

E-post: post@pinsekirkenbetel.no

Kontaktpersoner: 

Frank Fossum: fran-fos@online.no 

Kjetil Rønningsland: kar3142@hotmail.comStøtte Økonomisk

Kontonr: 2470.07.10757 

Vipps penger til nummer: 11557 (Last ned Vipps til iOS, Android, Windows)