Loading…

Guds kjærlighet

Sist søndag talte jeg over temaet Guds kjærlighet, og tok utgangspunkt i Joh.3:16." Så høyt har Gud elsket verden at Han gav sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på Ham,ikke skal fortapes, men ha evig liv. "Hele verden betyr alle mennesker på jorden. Tenk for en grenseløs kjærlighet det er fra Gud. Du og jeg er regnet med og han ser til oss hver dag.

I Timoteus sitt første brev 2:4 "Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse. "Han vil... Dette viser igjen hans vilje ut i fra kjærligheten til oss mennesker. Han lot seg død på et kors for at vi skulle få leve og få evig liv.

Videre står det i salme 34:19 "at Gud er nær hos dem som har et sønderknust hjerte, og Han frelser dem som har en sønderknust ånd." Så er du der at du er sønderknust så vit at Gud er der for deg, og vil hjelpe deg.

I Jesaja 43:25 står det. "Jeg er den som utsletter dine misgjerninger for min skyld, og dine synder kommer jeg ikke i hu." Han har utslettet våre synder, og vi er fri i Kristus Jesus.

I Joh.1:12 "Men alle dem som tok impt Ham, den gav Han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn"

Jeg avsluttet min tale med fortellingen om den bortkomne sønnen i Luk.15. Han kom til seg selv og bestemte seg fo å gå hjem til sin far. Det han ikke tenkte var at hans far hadde  stått og ventet på ham helt fra den dagen han forlot farshjemmet.

Du som leser denne talen skal vite at du har en Gud som leter etter deg hver en dag. Om du har stått på avstand, opplever nederlag, sykdom, og hva det enn kan være skal du vite at du er ønsket velkommen hjem av vår Gud. Hans kjærlighet er utstrakt mot deg og meg for å si velkommen hjem! Du vil få det beste Han kan gi deg. Det er ingne fordømmelse hos Ham, men bare kjærlighet og godhet.

Jeg ønsker at du kan se Hans kjærlighet, som Han så villig vil gi deg. Jeg ønsker deg velkommen hjem.

 

Kontakt oss

Semsveien 122
3140 Nøtterøy

E-post: post@pinsekirkenbetel.no

Kontaktpersoner:Støtte Økonomisk

Kontonr: 2470.07.10757 

Vipps penger til nummer: 11557 (Last ned Vipps til iOS, Android, Windows)