Loading…

Pastorens hjørne

Kommer Jesus tilbake?

Jeg har vokst opp i en kristen heim der jeg fra barn av har fått høre alle bibelhistoriene lest. Jeg var med mor og far på møter, og hørte utallige forkynnere som forkynte ut i fra tekster fra Bibelen. Jeg opplevde misjonsmøter som spennede , og da spessielt når den levende misjonæren stod med flanelograf og fortalte fra misjonsmarken. Hjemme var det lagt vekt på den enkle Guds trua. Det å bli en kristen var som det står i Romerbrevet kap.10.vers.10-13.

Hjemme var det lite fokus på Jesu gjenkomst, men mor og far var veldig opptatt av  å leve nær Jesus til enhver tid. Det var viktig med bibellesing, bønn og være med i et kristent fellesskap.

Etter at jeg fylte 20 år kom jeg inn i en liten krise, og da hvorvidt jeg ble med når Jesus kom tilbake for å hente sine. Det kom en strøm av forkynnelse på 80 tallet som ikke var sunn vedrørende tema Jesu gjenkomst.

Kanskje du leser dette og gjenkjenner begreper som "strekkoder" "www" "EU". Disse begreper ble presantert som de siste tider og som dyrets merke. Jeg personlig skal ikke si om dette er forløperen til avsluttningen, men der og da utløste det krise for meg, og Jesu gjenkomst ble noe vondt, trist og vanskelig  for meg. Noen ganger ble disse begrepene lagt fram på en slik måte at jeg lurte på hvorvidt jeg var en kristen eller ikke.

Den gangen som nå er det godt å komme tilbake til min mor og far sin enkle tro "Hold deg nær til Jesus ved at du leser ordet,ber og tilhører et fellesskap.

Jeg er ikke i tvil idag om at Jesu skal komme tilbake, men når selv ikke Jesus visste dagen og timen men bare Gud så tror jeg vi kan overlate det til Ham. Leser en studiebibelen er det ulike tolkninger på hva som skal skje før han kommer tilbake, men jeg vil oppmuntre deg som kanskje har fått budskapet om Jesu gjenkomst som noe vondt,skremmende og ubehagelig om å ta til deg føgende.

Sudiebibelen har følgend tre viktige utsagn om Herrens komme:

1. Et trøstebudskap 1.Tess.4:18

2. Et advarslende budskap.Matt.25:13

3. Et ansporende budskap.Joh.Åpenbaring.3:11

Jeg har et stort ønske om at alle som står litt på avstand som følge av den samme opplevelsen jeg har vært igjennom, ser Guds kjærlighet ved at Jesus ble sendt til vår jord for nettopp å kontakte deg og meg. Velkommen skal du være!

 

Trøst

I dag er det mange som har behov for trøst og oppmuntring. Kanskje du har mistet en eller noen du stod veldig nær. En ting er sikkert, og det er at livet må gå videre. Ensomhet og fortvilelse er kjente fenomen som inntar en etter slike opplevelser. Samtalepartneren blir kanskje borte, og hva skal jeg bruke min fritid til nå?Det finnes ikke enkle forklaringer til dette. Det er viktig å kunne sørge, men samtidig løfte blikket å se at det finnes andre mennesker der ute som kan være og bli til hjelp.

Kan det være at nettopp du også kan bli til hjelp for andre som  er i sorg eller fortvilelse? Det er ikke alltid mange ord som skal til, men det å være til stede. Kan det være at du kan bidra med en praktisk handling som kan bety en forskjell, slik at sorg kan vennes om til glede og opptimisme? Det å gi til andre vil også velsigne deg selv.

Vi sier ofte at gleden ved å gi er å gjøre andre glad, og det tror jeg er sant. 

Jesus selv er den som gir trøst og omsorg og løfter byrden av. Han står med åpne armer og sier " Kom til meg alle dere som strever og har tungt å bære, så vil jeg gi dere hvile." Matteus evangelium kap.11 vers 28.

Kanskje du skal prøve å kaste all sorg og fortvilelse på Jesus! Prøv å se om det blir bedre.

 

 

Forventninger

Har vi forventninger for det som skal skje? Innenfor psykologi sies det at:

"Forestillingen kan være positiv, håp, optimisme. Forestillingen kan være negativ, håpløshet, pessimisme."

Når jeg tenker på kirke og forventninger tenker jeg på håp og optimisme. Høsten med endringer i naturen med all fargeforandring skaper nysgjerrighet og samtidig forventning om at det skjer noe. Jeg har veldig tro på at vår Herre kan overraske med en ny forandring for oss vante kirkegjengere. Vi satser på barn og unge og ser etter det beste i den enkelte, og vi tror på en vekst i søndagskole,i ungdomsarbeidet og besøk til våre møter.

Det er viktig å vite at det er Gud som gir vekst, men vi er satt til å tilrettelegge for vekst. Til dette arbeidet trengs alle liten som stor.

Søndag 21 august  kl.11:00 tar vi av med et nytt semester, og jeg er opptimistisk.

Ser du framover med forventning?

 

 

Frukt som bør vises i våre liv

Frukt som bør vises i våre liv

I Bibelen er det beskrevet noen karaktertrekk som kristne bør være bærere av:

Gal. kap.5 vers 22.

Kjærlighet. Kjærlighet til Jesus og kjærlighet til hverandre.

Glede. Vise glede og begeistring

Fred. Jobbe for fred og forsoning

Mildhet. Unngå harde ord og vise overbærenhet.

Godhet. Gi godhet til medmennesker i ord og handling.

Jeg har et stort forbedringspotensiale på disse områder, men jeg har et ønske for oss alle i kirka at vi ber om Guds visdom slik at vi hver dag kan utgjøre en forskjell der vi er til enhver tid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt oss

Semsveien 122
3140 Nøtterøy

Pastor: Bjarne Stensheim
Tlf. +47 40873058
E-post: post@pinsekirkenbetel.no

Støtte Økonomisk

Kontonr: 2470.07.10757 

Vipps penger til nummer: 11557 (Last ned Vipps til iOS, Android, Windows)