Loading…

Pastorens hjørne

Julens budskap

Har vi rom for Jesus i julen? Har gaver og all kos godt på bekostning av hensikten med julen? Jeg har en anelse om at det er flere mennesker som tror i dag enn tidligere, og det er flere som er på leting etter Gud. Hvordan finne Gud? Intelektuelt står det bra til i landet vårt , men har det intelektuelle gjort oss uavhengig av Gud?

Personlig har jeg ikke noe imot at folk tar til seg kunnskap, ei heller tvert imot, men en kan ikke bygge et nytt "Babels tårn" opp til Gud. Det er kun ved troen på Jesus en kan komme i relasjon til Gud. Troen på Jesus er det absolutte nødvendige for at vi skal få kontakt med den levende almektige Gud.

Joh.3:16. For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin egen sønn til verden,for at hver enkelt som tror på ham ikke skal gå fortapt men ha evig liv.

Troen på Jesus er biletten til Gud. 

Kanskje du som leser denne artikkelen tenker "kan jeg få tak i Jesus", og til deg har jeg denne hilsen til deg.

Den som tror med sit hjerte og bekjenner med sin munn at Jesus er Guds sønn skal bli berget for evigheten, og skal få være sammen med Jesus her på jord og i evigheten.

Lykke til med valget, og skulle du ha behov av en samtale så ta kontakt.

Jeg ønsker deg fortsatt en riktig god jul!!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

Hva gjør vi med vår travelhet?

  • Nå nærmer julen seg med stormskritt, og mange gleder seg til jul. Det er bare det at ikke alle gleder seg til jul. Årsakene kan være mange,men det vi ser er at travelhet fjerner oss fra hva julens budskap byr på. Alle juleavslutninger på barnehage, skole og de mange aktivitetene som barna er med på. Noen sliter med økonomi og kjøpepresset er enormt. For noen er det første jul ,der en av di nærmeste har dødd i løpet av året. Noen ligger i familiekrangel, og andre er midt i en livskrise på en eller annen måte.Kan vi stoppe travelheten noen minutter og ta inn budskapet fra juleevangeliet: "Fryk ikke! Se jeg forkynner dere en stor glede-en glede for alt folket" Jesus ble annonsert av engelen for over 2000 år siden. Jesus kom for at vi skulle slippe å frykte, men få lov til å glede oss. Kan vi prøve å sette oss ned ved Jesu føtter, og ta til oss dette budskapet midt i vår travelhet. Kan vi denne julen se oss ltt rundt å strekke ut en arm til de som trenger litt trøst og oppmuntring? Jeg ønsker alle en riktig god og fredfull julehøytid.

Høst

Hva forbinder du med høst?

Noen tenker i første omgang på årstid. Høst som årstid viser seg fram med flotte farger, tåke og regn og bladene på trærne som faller til bakken. Høststormen som avøses av en ny storm.Vi som mennesker opplever årstidene noe forskjellig.Noen elsker høsten framfor våren og motsatt, og det er helt naturlig. Det er mennesker som opplever høsten som en mørk tid, og noen opplever en liten depresjon. Alle trær og planter gjør seg klar til vinteren, og for å skyte friske skudd til våren og sommeren. Høsten er tiden da det skapte i naturen går i dvale.

Høst kan og bety noe annet. I Bibelen står flg. "Høsten er stor, men arbeiderene få,be derfor høstens Herre om å drive arbeiderene ut til arbeid." Har du jobbet med søndagskolebarn og ungdom en del år er det sårarbeid over tid som kan innbringe en høst, men da må vi ha arbeidere til dette innhøstningsarbeidet.Alle Guds barn er kalt til dette arbeidet med de gaver og utrustninger den enkelte har fått.

Jeg tror at kirken vil vokse i takt med den jobben som den enkelte kristne gjør.Arbeidet består av å be, men også utføre praktiske oppgaver. Kan vi avsette noen tid til godhet hver dag? Kan godhet overfor andre vekke nysgjerrighet til hvorfor vi viser godhet? Kan godhet føre til innhøstning?

Det er ingen som takker nei til godhet. Kanskje denne høsten kan utfordre oss til å utøve godhet.

La høsten for oss og de vi møter bli til velsignelse og til glede.Kan hende at vi vil utgjøre en forskjell overfor de som synes høsten kan være tung.

Vi ønsker hverandre lykke til med oppdraget: Vi vil gå ut å vise Jesu kjærlighet, og da kan høsten by på de vakreste farger.

 

 

Gleden og friheten i Herren

Gleden i Herren er deres styrke lyder det i et bibelvers, og det er slik jeg har og opplever det. Uten den glede jeg har i Herren, så hadde min hverdag vært grå og tildels kjedelig. Herren er den som gir meg glede , og jeg kan se gjennom andre briller på alt det som skjer rundt omkring meg. Med glede følger også en frihet i Herren. Tenk deg å le i Herrens nærhet, og kjenne velbehaget å være innfor Guds åsyn.Har du som leser dette lyst til å teste om det er glede og frihet i Herren. Jeg inviterer deg til en test. Prøv å smak at Herren er god.

Trøst

I dag er det mange som har behov for trøst og oppmuntring. Kanskje du har mistet en eller noen du stod veldig nær. En ting er sikkert, og det er at livet må gå videre. Ensomhet og fortvilelse er kjente fenomen som inntar en etter slike opplevelser. Samtalepartneren blir kanskje borte, og hva skal jeg bruke min fritid til nå?Det finnes ikke enkle forklaringer til dette. Det er viktig å kunne sørge, men samtidig løfte blikket å se at det finnes andre mennesker der ute som kan være og bli til hjelp.

Kan det være at nettopp du også kan bli til hjelp for andre som  er i sorg eller fortvilelse? Det er ikke alltid mange ord som skal til, men det å være til stede. Kan det være at du kan bidra med en praktisk handling som kan bety en forskjell, slik at sorg kan vennes om til glede og opptimisme? Det å gi til andre vil også velsigne deg selv.

Vi sier ofte at gleden ved å gi er å gjøre andre glad, og det tror jeg er sant. 

Jesus selv er den som gir trøst og omsorg og løfter byrden av. Han står med åpne armer og sier " Kom til meg alle dere som strever og har tungt å bære, så vil jeg gi dere hvile." Matteus evangelium kap.11 vers 28.

Kanskje du skal prøve å kaste all sorg og fortvilelse på Jesus! Prøv å se om det blir bedre.

 

 

Natt kan bli til lys.

Jeg sitter her og ser ut av stuevinduet, og ute er det helt svart. Noen gatelys og biler med lys vises i mørkret. Hadde det ikke vært for disse lysene hadde det vært vanskelig å finne fram i mørkret.

Jeg er så glad for at jeg har et annet lys som kan vise meg vei igjennom livet. Jesus sier at "Jeg er verdens lys! Den som følger meg , skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys"

Har du lyst å prøve deg på denne vandringen sammen med Jesus?

Ta kontakt om du tenker på noe, eller har noen spørsmål.

Frukt som bør vises i våre liv

Frukt som bør vises i våre liv

I Bibelen er det beskrevet noen karaktertrekk som kristne bør være bærere av:

Gal. kap.5 vers 22.

Kjærlighet. Kjærlighet til Jesus og kjærlighet til hverandre.

Glede. Vise glede og begeistring

Fred. Jobbe for fred og forsoning

Mildhet. Unngå harde ord og vise overbærenhet.

Godhet. Gi godhet til medmennesker i ord og handling.

Jeg har et stort forbedringspotensiale på disse områder, men jeg har et ønske for oss alle i kirka at vi ber om Guds visdom slik at vi hver dag kan utgjøre en forskjell der vi er til enhver tid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flere artikler …

  1. Forventninger

Kontakt oss

Semsveien 122
3140 Nøtterøy

Pastor: Bjarne Stensheim
Tlf. +47 40873058
E-post: post@pinsekirkenbetel.no

Støtte Økonomisk

Kontonr: 2470.07.10757 

Vipps penger til nummer: 11557 (Last ned Vipps til iOS, Android, Windows)