Loading…

Digitale møter

Vinterferien er over

Nå er den etterlengta vinterferien over for denne gang, og vi ser fram til vår og påskeferie. Er livet opptatt med neste friperiode? Av og til kan en få det inntrykket når en snakker med folk forbi, men livet består vel kanskje av flere arbeidsdager enn fridager. Hvordan bruker vi så hverdagene våre? Kan vi som tror på Jesus bruke hverdagene til noe nyttig og meningsfult? Jeg tror vi er her på jorden med en hensikt, og det er å være Jesu hender og føtter med et varmt hjerte for Gud og mennesker. Ferietid er flott, men håper vi alle kan krumme ryggen å ta til med det himmelske oppdraget. Oppdraget er GÅ og GJØRE mennesker til menneskefikere.

Som kirke står vi i en viktig posisjon, der vi skal prøve å gi sannhet , og leve et ærligt liv som enkelt mennesker. Nå skal vi ikke gjøre dette i egen kraft, men med Den Hellige Ånds hjelp lykkes vi med oppraget.

Er vi villig til å gi litt på oss selv i møte med mennesker som ikke tror? Kan være vi blir overrasket over reaksjonen til de som står oss nærmest. Lykke til med oppdraget i hverdagen.

 

Strømmer av levende vann

I johannes evangelium kap.7 vers 38-39 står det:"at den som tror på meg,fra hans indre skal det ,som skriften har sagt,renne strømmer av levende vann"

Dette sa han om den Ånd de som trodde på ham skulle få. For ånden var ennå ikke kommet ,fordi Jesus ennå ikke hadde fått del i herligheten.

Nå har det skjedd at Jesus har satt seg ved Faderen høyre hånd, og Den Hellige Ånd har blitt utgytt. Med andre ord er enhver troende i besittelse av dette levende vannet.Dette er et bilde på liv og godhet til våre medmennesker. De vi er i sammen med til hverdags og fest skal merke at vi er ikledd Jesus Kristus, og dette livgivende vannet skal komme oss til hjelp.

"Ånden selv går i forbønn for oss med sukk som ikke rommes i ord,Romerbrevet kap.8.vers 26. Vi har en Ånd som vet hva som er gagnig til enhver tid. Er det noe Gud ønsker av oss er at vi skal være fylt opp av glede, kjærlighet og godhet.

Vi er satt til å elske Gud og elske mennesker. Dette er et resultat av nærhet til Den Hellige Ånd.

La uken som ligger framfor oss være fylt av glede og takknemlighet, og la oss passe på at det renner levende vann fra våre liv.

Gleden og friheten i Herren

Gleden i Herren er deres styrke lyder det i et bibelvers, og det er slik jeg har og opplever det. Uten den glede jeg har i Herren, så hadde min hverdag vært grå og tildels kjedelig. Herren er den som gir meg glede , og jeg kan se gjennom andre briller på alt det som skjer rundt omkring meg. Med glede følger også en frihet i Herren. Tenk deg å le i Herrens nærhet, og kjenne velbehaget å være innfor Guds åsyn.Har du som leser dette lyst til å teste om det er glede og frihet i Herren. Jeg inviterer deg til en test. Prøv å smak at Herren er god.

Julens budskap

Har vi rom for Jesus i julen? Har gaver og all kos godt på bekostning av hensikten med julen? Jeg har en anelse om at det er flere mennesker som tror i dag enn tidligere, og det er flere som er på leting etter Gud. Hvordan finne Gud? Intelektuelt står det bra til i landet vårt , men har det intelektuelle gjort oss uavhengig av Gud?

Personlig har jeg ikke noe imot at folk tar til seg kunnskap, ei heller tvert imot, men en kan ikke bygge et nytt "Babels tårn" opp til Gud. Det er kun ved troen på Jesus en kan komme i relasjon til Gud. Troen på Jesus er det absolutte nødvendige for at vi skal få kontakt med den levende almektige Gud.

Joh.3:16. For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin egen sønn til verden,for at hver enkelt som tror på ham ikke skal gå fortapt men ha evig liv.

Troen på Jesus er biletten til Gud. 

Kanskje du som leser denne artikkelen tenker "kan jeg få tak i Jesus", og til deg har jeg denne hilsen til deg.

Den som tror med sit hjerte og bekjenner med sin munn at Jesus er Guds sønn skal bli berget for evigheten, og skal få være sammen med Jesus her på jord og i evigheten.

Lykke til med valget, og skulle du ha behov av en samtale så ta kontakt.

Jeg ønsker deg fortsatt en riktig god jul!!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

Natt kan bli til lys.

Jeg sitter her og ser ut av stuevinduet, og ute er det helt svart. Noen gatelys og biler med lys vises i mørkret. Hadde det ikke vært for disse lysene hadde det vært vanskelig å finne fram i mørkret.

Jeg er så glad for at jeg har et annet lys som kan vise meg vei igjennom livet. Jesus sier at "Jeg er verdens lys! Den som følger meg , skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys"

Har du lyst å prøve deg på denne vandringen sammen med Jesus?

Ta kontakt om du tenker på noe, eller har noen spørsmål.

Hva gjør vi med vår travelhet?

  • Nå nærmer julen seg med stormskritt, og mange gleder seg til jul. Det er bare det at ikke alle gleder seg til jul. Årsakene kan være mange,men det vi ser er at travelhet fjerner oss fra hva julens budskap byr på. Alle juleavslutninger på barnehage, skole og de mange aktivitetene som barna er med på. Noen sliter med økonomi og kjøpepresset er enormt. For noen er det første jul ,der en av di nærmeste har dødd i løpet av året. Noen ligger i familiekrangel, og andre er midt i en livskrise på en eller annen måte.Kan vi stoppe travelheten noen minutter og ta inn budskapet fra juleevangeliet: "Fryk ikke! Se jeg forkynner dere en stor glede-en glede for alt folket" Jesus ble annonsert av engelen for over 2000 år siden. Jesus kom for at vi skulle slippe å frykte, men få lov til å glede oss. Kan vi prøve å sette oss ned ved Jesu føtter, og ta til oss dette budskapet midt i vår travelhet. Kan vi denne julen se oss ltt rundt å strekke ut en arm til de som trenger litt trøst og oppmuntring? Jeg ønsker alle en riktig god og fredfull julehøytid.

Høst

Hva forbinder du med høst?

Noen tenker i første omgang på årstid. Høst som årstid viser seg fram med flotte farger, tåke og regn og bladene på trærne som faller til bakken. Høststormen som avøses av en ny storm.Vi som mennesker opplever årstidene noe forskjellig.Noen elsker høsten framfor våren og motsatt, og det er helt naturlig. Det er mennesker som opplever høsten som en mørk tid, og noen opplever en liten depresjon. Alle trær og planter gjør seg klar til vinteren, og for å skyte friske skudd til våren og sommeren. Høsten er tiden da det skapte i naturen går i dvale.

Høst kan og bety noe annet. I Bibelen står flg. "Høsten er stor, men arbeiderene få,be derfor høstens Herre om å drive arbeiderene ut til arbeid." Har du jobbet med søndagskolebarn og ungdom en del år er det sårarbeid over tid som kan innbringe en høst, men da må vi ha arbeidere til dette innhøstningsarbeidet.Alle Guds barn er kalt til dette arbeidet med de gaver og utrustninger den enkelte har fått.

Jeg tror at kirken vil vokse i takt med den jobben som den enkelte kristne gjør.Arbeidet består av å be, men også utføre praktiske oppgaver. Kan vi avsette noen tid til godhet hver dag? Kan godhet overfor andre vekke nysgjerrighet til hvorfor vi viser godhet? Kan godhet føre til innhøstning?

Det er ingen som takker nei til godhet. Kanskje denne høsten kan utfordre oss til å utøve godhet.

La høsten for oss og de vi møter bli til velsignelse og til glede.Kan hende at vi vil utgjøre en forskjell overfor de som synes høsten kan være tung.

Vi ønsker hverandre lykke til med oppdraget: Vi vil gå ut å vise Jesu kjærlighet, og da kan høsten by på de vakreste farger.

 

 

Kontakt oss

Semsveien 122
3140 Nøtterøy

E-post: post@pinsekirkenbetel.no

Kontaktpersoner:Støtte Økonomisk

Kontonr: 2470.07.10757 

Vipps penger til nummer: 11557 (Last ned Vipps til iOS, Android, Windows)