Loading…

Pastorens hjørne

Frukt som bør vises i våre liv

Frukt som bør vises i våre liv

I Bibelen er det beskrevet noen karaktertrekk som kristne bør være bærere av:

Gal. kap.5 vers 22.

Kjærlighet. Kjærlighet til Jesus og kjærlighet til hverandre.

Glede. Vise glede og begeistring

Fred. Jobbe for fred og forsoning

Mildhet. Unngå harde ord og vise overbærenhet.

Godhet. Gi godhet til medmennesker i ord og handling.

Jeg har et stort forbedringspotensiale på disse områder, men jeg har et ønske for oss alle i kirka at vi ber om Guds visdom slik at vi hver dag kan utgjøre en forskjell der vi er til enhver tid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forventninger

Har vi forventninger for det som skal skje? Innenfor psykologi sies det at:

"Forestillingen kan være positiv, håp, optimisme. Forestillingen kan være negativ, håpløshet, pessimisme."

Når jeg tenker på kirke og forventninger tenker jeg på håp og optimisme. Høsten med endringer i naturen med all fargeforandring skaper nysgjerrighet og samtidig forventning om at det skjer noe. Jeg har veldig tro på at vår Herre kan overraske med en ny forandring for oss vante kirkegjengere. Vi satser på barn og unge og ser etter det beste i den enkelte, og vi tror på en vekst i søndagskole,i ungdomsarbeidet og besøk til våre møter.

Det er viktig å vite at det er Gud som gir vekst, men vi er satt til å tilrettelegge for vekst. Til dette arbeidet trengs alle liten som stor.

Søndag 21 august  kl.11:00 tar vi av med et nytt semester, og jeg er opptimistisk.

Ser du framover med forventning?

 

 

Kontakt oss

Semsveien 122
3140 Nøtterøy

Pastor: Bjarne Stensheim
Tlf. +47 40873058
E-post: post@pinsekirkenbetel.no

Støtte Økonomisk

Kontonr: 2470.07.10757 

Vipps penger til nummer: 11557 (Last ned Vipps til iOS, Android, Windows)