Loading…

Digitale møter

Trøst

I dag er det mange som har behov for trøst og oppmuntring. Kanskje du har mistet en eller noen du stod veldig nær. En ting er sikkert, og det er at livet må gå videre. Ensomhet og fortvilelse er kjente fenomen som inntar en etter slike opplevelser. Samtalepartneren blir kanskje borte, og hva skal jeg bruke min fritid til nå?Det finnes ikke enkle forklaringer til dette. Det er viktig å kunne sørge, men samtidig løfte blikket å se at det finnes andre mennesker der ute som kan være og bli til hjelp.

Kan det være at nettopp du også kan bli til hjelp for andre som  er i sorg eller fortvilelse? Det er ikke alltid mange ord som skal til, men det å være til stede. Kan det være at du kan bidra med en praktisk handling som kan bety en forskjell, slik at sorg kan vennes om til glede og opptimisme? Det å gi til andre vil også velsigne deg selv.

Vi sier ofte at gleden ved å gi er å gjøre andre glad, og det tror jeg er sant. 

Jesus selv er den som gir trøst og omsorg og løfter byrden av. Han står med åpne armer og sier " Kom til meg alle dere som strever og har tungt å bære, så vil jeg gi dere hvile." Matteus evangelium kap.11 vers 28.

Kanskje du skal prøve å kaste all sorg og fortvilelse på Jesus! Prøv å se om det blir bedre.

 

 

Frukt som bør vises i våre liv

Frukt som bør vises i våre liv

I Bibelen er det beskrevet noen karaktertrekk som kristne bør være bærere av:

Gal. kap.5 vers 22.

Kjærlighet. Kjærlighet til Jesus og kjærlighet til hverandre.

Glede. Vise glede og begeistring

Fred. Jobbe for fred og forsoning

Mildhet. Unngå harde ord og vise overbærenhet.

Godhet. Gi godhet til medmennesker i ord og handling.

Jeg har et stort forbedringspotensiale på disse områder, men jeg har et ønske for oss alle i kirka at vi ber om Guds visdom slik at vi hver dag kan utgjøre en forskjell der vi er til enhver tid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forventninger

Har vi forventninger for det som skal skje? Innenfor psykologi sies det at:

"Forestillingen kan være positiv, håp, optimisme. Forestillingen kan være negativ, håpløshet, pessimisme."

Når jeg tenker på kirke og forventninger tenker jeg på håp og optimisme. Høsten med endringer i naturen med all fargeforandring skaper nysgjerrighet og samtidig forventning om at det skjer noe. Jeg har veldig tro på at vår Herre kan overraske med en ny forandring for oss vante kirkegjengere. Vi satser på barn og unge og ser etter det beste i den enkelte, og vi tror på en vekst i søndagskole,i ungdomsarbeidet og besøk til våre møter.

Det er viktig å vite at det er Gud som gir vekst, men vi er satt til å tilrettelegge for vekst. Til dette arbeidet trengs alle liten som stor.

Søndag 21 august  kl.11:00 tar vi av med et nytt semester, og jeg er opptimistisk.

Ser du framover med forventning?

 

 

Kontakt oss

Semsveien 122
3140 Nøtterøy

E-post: post@pinsekirkenbetel.no

Kontaktpersoner:Støtte Økonomisk

Kontonr: 2470.07.10757 

Vipps penger til nummer: 11557 (Last ned Vipps til iOS, Android, Windows)