Loading…

Pastorens hjørne

Sommer og sol - Guds omsorg.

Kan vi ha det bedre enn sommer og sol. Jeg opplever det fantastisk, og nyter hver soldag. Det er mye å takke for og være glad for. Når dette er sagt er det samtidig mange som lider og ikke kan komme seg ut i solen. Disse menneskene har andre utfordringer som ligger i deres tanker. Hvordan opplever vi som mennesker sykdom/lidelser? Kan vi slå oss til ro med at Gud vil være med oss også i onde dager?

Personlig har jeg opplevd alvorlig sykdom i nær familie. Jeg har opplevd helbredelse og død i nær familie. Jeg har spurt meg selv om Gud overser meg og bryr Han seg om meg i alle situasjoner? Konklusjonen jeg sitter med er at Guds ord og løfter står fast. Løfter som tilsier at Han vil være med i alle slags dager har blitt meg til trøst.

I salme 121 står det slik: "Jeg løfter mine øyne opp mot fjellene, hvor skal min hjelp komme fra! Min hjelp kommer fra Herren,himmelens og jordens skaper."

Jeg har slått meg til ro med at Herren skal bevare meg og hjelpe meg slik at jeg ikke blir forlatt ensom tilbake. Det betyr i praksis at Han skal hjelpe meg i sykdom og ved livets slutt. Jeg tror også at døden er vår største fiende, men ved Guds hjelp kan vi få lov til å hvile i Guds hender.

Dagen i dag er den vi kan forholde oss til, og så må vi gjøre det beste ut av det. Mitt ønske for deg som leser denne artikkelen er at du kan kjenne noe av solens varne enten fysisk eller Guds varme, eller begge deler i løpet av sommeren, og få kraft og styrke til å klare hverdagene som de kommer.

 

 

Større enn alle åndens gaver er kjærligheten

Kjærlighetskapitellet i 1.korinterbrev kap.13 belyser kjærligheten suverene stilling.

Vers 1 sier:" Om jeg taler med menneskers og englers tunger,men ikke har kjærlighet,da er jeg en lydende malm eller en klingende bjelle.

Vers 8:"Kjærligheten faller aldri bort"

Guds kjærlighet får sin høyeste åpenbaring i Kristus,Rom.8:39, "Verken høyde eller dybde eller noen annen skapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre.

Det er ingen makt som kan skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus. Dette er et løfte som vi kan hvile i under alle omstendigheter.Den vissheten at vi har en Gud som passer på oss gjennom alt er godt. I Romerbrevet kap.8 vers 1:"Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus"

Dette er Gudommelig kjærlighet!! Betyr det at vi skal overlate alt til Kristus? Vil Guds kjærlighet til oss medføre kjærlighet til de vi omgåes i hverdag og fest?

Gud påbyr kjærlighet 1.Joh.kap.4 vers 21 "Og dette budet har vi fra Ham at den som elsker Gud,skal også elske sin bror."

Vi har alle noe å strekke oss etter. 

 

 

Vinterferien er over

Nå er den etterlengta vinterferien over for denne gang, og vi ser fram til vår og påskeferie. Er livet opptatt med neste friperiode? Av og til kan en få det inntrykket når en snakker med folk forbi, men livet består vel kanskje av flere arbeidsdager enn fridager. Hvordan bruker vi så hverdagene våre? Kan vi som tror på Jesus bruke hverdagene til noe nyttig og meningsfult? Jeg tror vi er her på jorden med en hensikt, og det er å være Jesu hender og føtter med et varmt hjerte for Gud og mennesker. Ferietid er flott, men håper vi alle kan krumme ryggen å ta til med det himmelske oppdraget. Oppdraget er GÅ og GJØRE mennesker til menneskefikere.

Som kirke står vi i en viktig posisjon, der vi skal prøve å gi sannhet , og leve et ærligt liv som enkelt mennesker. Nå skal vi ikke gjøre dette i egen kraft, men med Den Hellige Ånds hjelp lykkes vi med oppraget.

Er vi villig til å gi litt på oss selv i møte med mennesker som ikke tror? Kan være vi blir overrasket over reaksjonen til de som står oss nærmest. Lykke til med oppdraget i hverdagen.

 

17.mai- Fri!

Gratuler med 17.mai! Håper alle har en flott dag sammen med familie og venner. Flagget vaier så flott i vinden med korset i midten.Dette korset er symbolet for vår frihet. Jesus kom for å sette oss fri, og det skjedde ved at Jesus tok all straff som mennesker skulle ha tatt på seg. Jeg håper du som leser dette kan ta imot denne friheten. Ordet som Jesus ropte ut på korset,"Det er fullbrakt"gjelder for deg og meg.

 

Strømmer av levende vann

I johannes evangelium kap.7 vers 38-39 står det:"at den som tror på meg,fra hans indre skal det ,som skriften har sagt,renne strømmer av levende vann"

Dette sa han om den Ånd de som trodde på ham skulle få. For ånden var ennå ikke kommet ,fordi Jesus ennå ikke hadde fått del i herligheten.

Nå har det skjedd at Jesus har satt seg ved Faderen høyre hånd, og Den Hellige Ånd har blitt utgytt. Med andre ord er enhver troende i besittelse av dette levende vannet.Dette er et bilde på liv og godhet til våre medmennesker. De vi er i sammen med til hverdags og fest skal merke at vi er ikledd Jesus Kristus, og dette livgivende vannet skal komme oss til hjelp.

"Ånden selv går i forbønn for oss med sukk som ikke rommes i ord,Romerbrevet kap.8.vers 26. Vi har en Ånd som vet hva som er gagnig til enhver tid. Er det noe Gud ønsker av oss er at vi skal være fylt opp av glede, kjærlighet og godhet.

Vi er satt til å elske Gud og elske mennesker. Dette er et resultat av nærhet til Den Hellige Ånd.

La uken som ligger framfor oss være fylt av glede og takknemlighet, og la oss passe på at det renner levende vann fra våre liv.

Kom og hvil dere litt

I dag preket jeg over temaet: Kom og hvil dere litt.

Jeg startet med sangen :Ute på bryggekanten stille satt vesle Knut.Agnet forsiktig kroken , før han dro snøret ut. Pluttselig var det noe, fryktelig tungt å dra.Det var en gammel støvel, tåen var revet av.

Jeg ser for meg vesle Knut som søker stillheten på bryggekanten, og første kast etter hvilen innbrakte ikke den store fangsten, men jeg kan forestille meg at han gav ikke opp.Han hadde det stilt og fint på bryggekanten, og gjorde seg klar til kast nummer 2.

Jeg tror Jesus vil ha oss i stillhet og hvile av og til. I Markus kap.6 og fra vers 30-30 kan vi lese hva Jesus sier:"Kom til et øde sted-hvor vi kan være for oss selv, og hvil dere litt." Jeg nevnte også Marta og Maria. Jesus elsker begge, men denne dagen uttrykker Jesus begeistring overfor den stilling Maria har valgt, ved Jesu sine føtter.

I hverdagens kav og mas tror jeg det er viktig for oss å ta tid til stillhet hos Jesus, slik at han kan få tale inn i våre liv, og ikke minst der vi kan lytte og ta imot Jesu sin store kjærlighet til oss.

I Markus kap.6 står det "hvil dere litt", og med rette for menneskene kom for å oppsøke Jesus og hans disipler. Det står i fortsettelsen av dette verset at Jesus fik medynk med folket. Det vil si at etter hvilen begynte arbeidet for fult igjen for Jesus og hans disipler. I samme kapitelet kan vi lese at Jesus sier til sine disipler"Dere skal gi dem mat" Her var det en folkemengde på mellom 5 og 10 tusen, som skulle bli mettet av noen brød og noen fisk.Kanskje uten den lille hvilen ville de ikke maktet å stå i denne arbeidsoppgaven!

Mitt budskap er: Hvil dere litt, og deretter gå så sterk vi er i Herren for å fullføre vårt oppdrag. Gå ut i all verden og forkynn evangeliet ..... Matteus kap.28.vers 19-20.

Det er viktig å vite at det er Jesus som frelser, men vi får tjene med det vi har fått av Herren. .

La oss ta tid til å hvile litt på Guds fang.

Julens budskap

Har vi rom for Jesus i julen? Har gaver og all kos godt på bekostning av hensikten med julen? Jeg har en anelse om at det er flere mennesker som tror i dag enn tidligere, og det er flere som er på leting etter Gud. Hvordan finne Gud? Intelektuelt står det bra til i landet vårt , men har det intelektuelle gjort oss uavhengig av Gud?

Personlig har jeg ikke noe imot at folk tar til seg kunnskap, ei heller tvert imot, men en kan ikke bygge et nytt "Babels tårn" opp til Gud. Det er kun ved troen på Jesus en kan komme i relasjon til Gud. Troen på Jesus er det absolutte nødvendige for at vi skal få kontakt med den levende almektige Gud.

Joh.3:16. For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin egen sønn til verden,for at hver enkelt som tror på ham ikke skal gå fortapt men ha evig liv.

Troen på Jesus er biletten til Gud. 

Kanskje du som leser denne artikkelen tenker "kan jeg få tak i Jesus", og til deg har jeg denne hilsen til deg.

Den som tror med sit hjerte og bekjenner med sin munn at Jesus er Guds sønn skal bli berget for evigheten, og skal få være sammen med Jesus her på jord og i evigheten.

Lykke til med valget, og skulle du ha behov av en samtale så ta kontakt.

Jeg ønsker deg fortsatt en riktig god jul!!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt oss

Semsveien 122
3140 Nøtterøy

Pastor: Bjarne Stensheim
Tlf. +47 40873058
E-post: post@pinsekirkenbetel.no

Støtte Økonomisk

Kontonr: 2470.07.10757 

Vipps penger til nummer: 11557 (Last ned Vipps til iOS, Android, Windows)