Loading…

Digitale møter

Høst

Jeg sitter og ser ut gjennom vinduet på kjøkkenet, og det regner ute. Det har regnet godt de siste dagene, og jeg tenker at dette er bra for naturen. Uten vann blir det ingen vekst, selv om vi kanskje har kommet til en sesong der veksten begynner å avta ute i naturen. Når sola skinner på løvtrærne om høsten avspeiler det Guds rike fargedrakt. Det er helt skjønt å være ute i naturen en fin høst dag.

I Guds rike er det også sesonger. Det er vår, sommer høst og vinter. Det er tid for å så, høste og forberede vinteren. Såarbeidet krever at vi treffer med vær, vind og rett temperatur, og for at det vi sår skal gro kreves riktig gjødsel og rikelig med veksling mellom regn og sol.

Jeg tror at det som blir og er viktig med så perioden i menighetsliv er å vente på den rette vind,Den Hellige Ånd. Alt for ofte er vi for raske til å fatte beslutninger, uten at det har blitt gitt oss gjennom bønn og stillhet innfor den levende Gud. 

Når vi får nye inn i menigheten som har kommet til tro må en trå varsomt, og en må begynne med det enkle. Dette krever mye arbeid og en stor posjon med tålmodighet. Vanner en formye og gjødsler en for mye kan det skade mere enn det gangner.Dersom vi kan lytte mere til Den Hellige ånd kan vi få oppleve nydelige høstfarger også i menigheten. Tenk hvor mangfoldig en bukett med ulike blomster kan gjenspeile, slik også med blomsterbuketten MENIGHETEN.

Rettferdiggjørels av tro og Helliggjørelse med hjelp av Den Hellige Ånd. Når dette skjer blir det en blomsterflora som er fantastisk å bevege seg i. Da betyr det ingen ting om hvilken sesong du og jeg befinner oss i.

Jeg ønsker du tar til deg av de siste solgløttene som kommer nå framover, og at Gud kan gi deg også små eller store solgløtt slik at vi alle er rustet for en ny sesong.

Ny vin i nye skinnsekker

I dag sitter jeg i stua og titter ut gjennom vinduet, og det regner noe forferdelig. Jeg må innrømme at jeg opplever det godt selv om det regner. Vannet er vi avhengig av, og uten vann vil det ikke være liv. Når bibelen beskriver ny vin i nye skinnsekker og ikke ny vin i gamle skinnsekker peker Bibelen på noe veldig viktig. Dersom det kommer mye regn uten at jorda er oppbløtt vil vannet ta nye veier, slik også med ny vin i gamme skinnsekker. Skinnsekkene vil revne , da de ikke er så elastiske lengre. Vi som mennesker må fornyes ved Den Hellige Ånd ,slik at vårt legeme er elastisk og bevegelig. 

Ser vi på de ulike menighetstradisjoner står vi i fare for å helle ny vin i gamle skinnsekker. Menighetstradisjonene  (gamle skinnsekker) kan lett bli til hinder for at den nye vinen kan komme oss til hjelp. Her må vi be om Guds hjelp slik at menigheten fornyes og står klar til å ta  i mot den nye vinen som Den Hellige Ånd skjenker oss. Dersom dette skjer vil det flyte ny forfriskende vin inn i nye skinnsekker, 

 

Helbredet

Jeg har i flere år møtt mennesker som har kommet i tvil om sin tro etter at de ikke har blitt bønnhørt når de har lagt fram sitt bønnebehov gang etter gang. De nevner kan det være at de tror for lite, kan det være uoppgjordt synd , eller kan det være at vi ikke var utholden nok i våre bønner. 

Jeg har full forståelse for at de kan bli sinte på Gud for at ingen ting skjer , og sinne tåler faktisk Gud godt. Når det gjelder uoppgjordt synd, tror for lite , eller ikke uthoden nok i bønn har jeg mindre sansen for dette. Forkynnelsen har nok i noen anledninger tippet i den retning at vi må prestere noe,eller legge til noe av oss selv for at Gud kan gripe inn.

Les mer: Helbredet

Frykt eller Glede

Vi står igjen innfor julens budskap mitt i en hektisk måned. Ja vi blir alle revet med. Det skal kjøpes gaver og det skal bakes og ikke minst skal det rengjøres.

Les mer: Frykt eller Glede

INPUT: Bryr Gud seg om deg og meg?

Kan du og jeg være sikker på at Gud bryr seg om oss? Etter flere år der jeg har hatt mye kontakt med ungdom, ser jeg at flere sliter med å finne sin identitet, og ikke minst godta seg selv som de er.Det er et stort press på den enkelte, og det er store forventninger. Det som betyr mest er at jeg lykkes og at jeg er godt likt i kameratgjengen. Det har også blitt større forskjeller mellom fattige og rike i Norge i de senere år, og statestikken for barn/unge som vokser opp under det samfunnet beskriver som fattigdomsgrensa er økende. Det har heller aldri vært flere ensomme mennesker. Blir vi som enkeltmennesker mere opptatt av egen tilfredshet enn å hjelpe de som ikke helt takler livet?

Les mer: INPUT: Bryr Gud seg om deg og meg?

Til stede

Jeg leser for øyeblikket boken "Til stede" av Martin Cave og Egil Elling Ellingsen. Det er en bok som fokuserer på vårt hverdagsliv som et utgangspunkt for å bringe Jesus til mennesker rundt oss. Det er en bok jeg anbefaler på det varmeste.

Jeg har så å si vært en kristen hele mitt liv, og jeg har vært tett på organisasjonsliv og menighetsliv. Med årene har jeg blitt mere bevist på mitt oppdrag som kristen, men jeg er langt i fra fornøyd med hvor langt/kort jeg i så måte har kommet. Oppdraget er som følger:"Gå ut i all verden,forkynn evangeliet, døp og lær menneskene, og gjør dem til Jesus etterfølgere" fritt oversatt. 

Hva innebærer det å gå ut i all verden? Det er her boka "Til stede" kommer med noen gode betrakninger rundt dette. "Hvis Guds godhet er tilgjengelig for denne verden,hvordan hjelper vi folk til å oppdage og oppleve det?" Kan det være at vi har gjort troen vår for komplisert? Vi faller ofte i grøften om at vi ber om frelse og ber menneskene komme til våre samlinger, men kanskje vi burde be om kraft å nåde til å gå ut. Kanskje vi burde legge av oss den overåndelige siden, og heller fokusere på å være et hverdagsmenneske.Det er få eller ingen mennesker som takker nei til godhet, men mange har ikke sett den i praksis fra oss kristne.

Les mer: Til stede

Å være entusiastisk er ikke en ungdomsgreie, men en Jesus-greie!

Thomas Neteland, ungdomsleder i Sentrumkirken Sandnes, skriver i siste Korsets seier" Å være entusiastisk er ikke en ungdomsgreie, men en Jesus-greie!"

Etter å ha lest dette stykket "Født sånn eller blitt sånn" begynte jeg å reflektere litt over mitt liv. Hvordan står det til med begeistringen over at Jesus har flyttet inn i hjertet mitt? Kan jeg glede meg over nyheter om at flere tusener tar imot Jesus hver dag rundt omkring i verden, eller blir det også bare en liten fotnote"det er nå bra"

Les mer: Å være entusiastisk er ikke en ungdomsgreie, men en Jesus-greie!

Kontakt oss

Semsveien 122
3140 Nøtterøy

E-post: post@pinsekirkenbetel.no

Kontaktpersoner:Støtte Økonomisk

Kontonr: 2470.07.10757 

Vipps penger til nummer: 11557 (Last ned Vipps til iOS, Android, Windows)