Loading…

Om oss

Vår visjon

En åpen, levende kirke med hjerte for nærområdet, misjon og neste generasjon

Våre verdier

Generøs, inkluderende, varm, GIV

Vårt trosgrunnlag

Pinsekirken Betel, Nøtterøy er en evangelisk kristen menighet som bygger sin bekjennelse, tro og lære på Bibelen som Guds åpenbarte ord og på den apostoliske trosbekjennelse.

Menighetens hovedoppgave er å forkynne evangeliet og drive kristen virksomhet i sitt distrikt og misjonsvirksomhet i aktuelle områder.

Menigheten er en selvstendig menighet med oppbygging etter nytestamentlig forbilde. Menigheten er tilsluttet Pinsebevegelsen i Norge, og står derfor på Pinsebevegelsens trosgrunnlag.

Vedrørende vårt videre trosgrunnlag henvises til : www.pinsebevegelsen.no under MENY Pinsebevegelsen –trosgrunnlag.

Historie

Kirken vår ble dannet i 1907, da Oscar Halvorsen i et syn sto på Bergantoppen og fikk en åpenbaring fra Gud. Han pekte ned på jordet og sa:"Der skal menigheten ligge"!

Bygget sto klart i 1924, og folk kom til møtene fra hele øya.
Ludvig og Lise Karlsen, grunnleggerne av Evangeliesenteret, ble frelst fra et liv i alkoholisme og håpløshet og bodde på Betel i en periode.
På 1960-70-tallet hadde vi øyas største søndagsskole, og ungene ble hentet i egen buss som kjørte flere runder for å få med alle.

Etterhvert ble huset bygd ut, og det er pusset opp flere ganger til et moderne, innbydende interiør med oppdatert teknisk utstyr.

Kontakt oss

Semsveien 122
3140 Nøtterøy

E-post: post@pinsekirkenbetel.no

Kontaktpersoner:Støtte Økonomisk

Kontonr: 2470.07.10757 

Vipps penger til nummer: 11557 (Last ned Vipps til iOS, Android, Windows)