Loading…

Herren er min hyrde

praying.jpg

 

Herren er din hyrde.

Kjære menighet, kjære Færders innbyggere!

Vi befinner oss i en merkelig tid. Dette har vi ikke opplevd før.

Ordet krise og unntakstilstand fører tankene og følelsene våre til usikkerhet og uro. 

 

For de fleste av oss vil denne koronatiden bli til et felles minne om en tung tid, men likevel noe vi sto sammen om, en felles ytre fiende, som på merkelig vis spleiset oss sammen.

Ord som dugnad, nestekjærlighet og solidaritet gjør at vi finner mening i det vanskelige.

Alle tar sitt ansvar for å ikke spre smitte til vår syke nabo eller våre svakeste eldre.

Midt i dette usikre, kan vi finne trøst i Guds ord. Gud er fortsatt på vakt! Han er hverken smittet eller i karantene. Han ER og forblir den samme til evig tid!

Salme 23 har til alle tider vært en trøstesalme. Det er poeten og lovsangeren kong David som skriver: 

 

           «Herren er min hyrde, jeg mangler ingen ting.                                        

            Han lar meg ligge på grønne enger.                                                       

            Han leder meg til hvilens vann» 

 

David, som også startet sin karriere som gjeter, visste hvor fredfullt det var når saueflokken var samlet rundt hvilens vann i ly av leirbålet og hyrden.

Om bjørn og ulv truet i bakgrunnen var sauene trygge her. Videre: 

 

        «Han fornyer min sjel.                                                                         

         Han leder meg på rettferdighetens stier for sitt navn skyld.                                 

         Ja, selv om jeg må vandre gjennom dødsskyggens dal,                               

        frykter jeg ikke for noe ondt»

 

David var kjent med kriser og ytre fiender, men hadde lært seg å være trygg, i Gud. 

         «For Du er med meg. Din kjepp og Din stav de trøster meg».

 

Her utbryter salmeskriveren i en spontan hyllest til Gud. Her snakker han ikke bare OM Gud. Men henvender seg direkte til Gud.

         «Du dekker bord for meg framfor mine fiender.                                         

         Du salver mitt hode med olje, mitt beger flyter over».

 

Som David kan vi tro at Gud dekker bord for oss midt framfor vår felles fiende, den felles krise vi nå har i landet vårt. 

        «Sannelig, bare godhet og miskunnhet                                                

        skal etterjage meg alle mitt livs dager.                                                  

        Og jeg skal bo i Herrens hus til evig tid».

 

Kjære Færder! La oss stå sammen i denne usikre tiden. La oss være til for hverandre, og la oss stole på at Herren er vår hyrde, en hyrde som ikke går av vakt eller blir koronasyk.   

Edit Stensheim.                  

Kontakt oss

Semsveien 122
3140 Nøtterøy

E-post: post@pinsekirkenbetel.no

Kontaktpersoner:Støtte Økonomisk

Kontonr: 2470.07.10757 

Vipps penger til nummer: 11557 (Last ned Vipps til iOS, Android, Windows)