Loading…

INPUT: Bryr Gud seg om deg og meg?

Kan du og jeg være sikker på at Gud bryr seg om oss? Etter flere år der jeg har hatt mye kontakt med ungdom, ser jeg at flere sliter med å finne sin identitet, og ikke minst godta seg selv som de er.Det er et stort press på den enkelte, og det er store forventninger. Det som betyr mest er at jeg lykkes og at jeg er godt likt i kameratgjengen. Det har også blitt større forskjeller mellom fattige og rike i Norge i de senere år, og statestikken for barn/unge som vokser opp under det samfunnet beskriver som fattigdomsgrensa er økende. Det har heller aldri vært flere ensomme mennesker. Blir vi som enkeltmennesker mere opptatt av egen tilfredshet enn å hjelpe de som ikke helt takler livet?

Hvordan stiller jeg og Guds forsamling seg til disse utfordringene? Ut i fra Guds ord handler det ikke så mye om hva jeg kan prestere, men mere om hva Gud ser i den enkelte. Guds ord sier at mennesket er skapt i Guds bilde. Det vil da si i praksis at i hvert menneske er det noe likheter med Gud. Kan jeg og kirka være en motvekt til identitetsløse mennesker?Kan vi klare å formidle at alle har vi vår idenitet i Gud, vi er skapt i Hans bilde. Ikke er vi bare skapt etter Guds bilde, men Han etterjager oss med sin gode kjærlighet til enhver tid.Om vi er fattige, rike eller har en kropp som ser slik eller slik ut har vi Gud som ser til den enkelte av oss.

Gud bryr seg om deg og meg, og han har tanker til fred og ikke til ulykke. Guds store kjærlighet er gitt oss gjennom Jesus Kristus, og Han tok vår plass da han døde for oss.Du er skjult under hans armer. Som ei høne skjuler sine kyllinger under sine vinger, slik beskytter Jesus oss under sine armer. Du og jeg er høyt elsket. For så høyt har Gud elsket verden at Han gav sin Sønn Jesus Kristus til soning for våre feiltrinn, for at ved troen på Jesus Kristus får vi evig liv.Dette er det store beviset på at Gud bryr seg om deg og meg.

Du og jeg kan få vår identitet gjenopprettet ved å bevege oss i retning av Han som bryr seg om oss. Jeg ønsker at du som leser denne teksten kan få ro fra alt du opplever du må prestere. 

Salme 37:5 : Legg din vei i Herrens hånd,stol på Ham og Han skal gjøre det!

Kontakt oss

Semsveien 122
3140 Nøtterøy

E-post: post@pinsekirkenbetel.no

Kontaktpersoner:Støtte Økonomisk

Kontonr: 2470.07.10757 

Vipps penger til nummer: 11557 (Last ned Vipps til iOS, Android, Windows)