Loading…

Til stede

Jeg leser for øyeblikket boken "Til stede" av Martin Cave og Egil Elling Ellingsen. Det er en bok som fokuserer på vårt hverdagsliv som et utgangspunkt for å bringe Jesus til mennesker rundt oss. Det er en bok jeg anbefaler på det varmeste.

Jeg har så å si vært en kristen hele mitt liv, og jeg har vært tett på organisasjonsliv og menighetsliv. Med årene har jeg blitt mere bevist på mitt oppdrag som kristen, men jeg er langt i fra fornøyd med hvor langt/kort jeg i så måte har kommet. Oppdraget er som følger:"Gå ut i all verden,forkynn evangeliet, døp og lær menneskene, og gjør dem til Jesus etterfølgere" fritt oversatt. 

Hva innebærer det å gå ut i all verden? Det er her boka "Til stede" kommer med noen gode betrakninger rundt dette. "Hvis Guds godhet er tilgjengelig for denne verden,hvordan hjelper vi folk til å oppdage og oppleve det?" Kan det være at vi har gjort troen vår for komplisert? Vi faller ofte i grøften om at vi ber om frelse og ber menneskene komme til våre samlinger, men kanskje vi burde be om kraft å nåde til å gå ut. Kanskje vi burde legge av oss den overåndelige siden, og heller fokusere på å være et hverdagsmenneske.Det er få eller ingen mennesker som takker nei til godhet, men mange har ikke sett den i praksis fra oss kristne.

 

Personlig tror jeg at dersom vi som tror er mere tilgjengelig i hverdagen for folk, vil de etter en tid bli nyssgjerrig på våre liv. Kan vi gjøre troen vår mere attraktiv? Menighet for meg er "et kom" og "gå". Vi kommer sammen for å gi Jesus ære og pris, og gleder oss sammen i fellesskapet, og deretter går vi ut og er hverdagskristne. I boken Til stede står det følgende" Når noen bestemmer seg for å nå mennesker med evangeliet-og orienterer livet sitt rundt det-så når de mennesker med evangeliet." Det handler om å ha en bevissthet i hjerte at når jeg går utenfor mitt hus og menighetslokale tar jeg en bestemmelse om at jeg skal vær til for de menneskene jeg møter. Ikke først å fremst å evangelisere , men være et medmenneske.

Vi har som kristne i alt for mange år sittet og ventet på den store vekkelsen , der mennesker skal komme i hopetall til våre menigheter. Det kan godt hende at det vil skje, men i påvente av at dette evt. skjer kan vi som tror begynne stangfiske der vi ferdes i hverdagen. Det å evangelisere kan gjøres veldig komplisert. Vi kan sitte i våre fellesskap og male opp alle utfordringene og kaste på bordet den ene mer kompliserte strategien enn den andre.

I lukas møter vi på en lovkyndig som ville sette Jesus på en prøve, og spør hva som skal til for å arve evig liv. Jesu svar er det vi kjenner som det dobbelte kjærlighetsbud-å elske Gud og vår neste som oss selv Så kommer det et interessant oppfølgingsspørsmål: "Hvem er så min neste?"

Jeg ønsker å utfordre meg selv og deg som leser dette:"hvem er din neste?"

Kontakt oss

Semsveien 122
3140 Nøtterøy

E-post: post@pinsekirkenbetel.no

Kontaktpersoner:Støtte Økonomisk

Kontonr: 2470.07.10757 

Vipps penger til nummer: 11557 (Last ned Vipps til iOS, Android, Windows)