Loading…

Frykt eller Glede

Vi står igjen innfor julens budskap mitt i en hektisk måned. Ja vi blir alle revet med. Det skal kjøpes gaver og det skal bakes og ikke minst skal det rengjøres.

I tillegg er det for mange juleavslutninger på skole og det er julebord. Hvor blir det av den fredfulle julen? Mitt i dette står det i juleevangeliet"Frykt ikke , se jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket". Englene på marken opplevde å bli redde når en englers hærskare viste seg for dem midt på natten, men de fikk en en trøst fra en stemme. Frykt ikke! I dag opplever mange uro og mange er engstelig å redd. Det er uro i heimen , på skolen og i arbeidslivet. Jeg lurer alltid på hvor alle menneskene er på vei når jeg selv sitter på en flyplass. Folk haster avsted, og ulike beskjeder blir gitt over høytalerannlegg.

Hva med å stoppe litt opp, ta en pust i bakken. Kan det bli en fredfull jul dersom vi lytter til julens budskap, som bytter bort frykt med en stor glede?

Kan det anspore oss som tror til å velsigne alle med en velsignet julehøytid? Jeg unner alle det beste for julen, men kan hende vi skulle se oss rundt å se de rundt oss, og velsigne dem. Det kan være noen som sitter i ensomhet, og kanskje noen har mistet noen som står dem nær. Hvordan takler du og jeg det i møte med disse?

Hva med alle tydelige meninger vi slår rundt oss med. Kan det være noe som er mellom svart og hvitt? Kanskje denne julen kunne bli en slik jul, der du og jeg ser mennesket og ikke de holdninger de enn måtte ha! 

Et hvert menneske er unikt skapt av vår Gud, og vi som tror er utvalgt til en oppgave. Vi har som oppgave å vise Jesu sinnelag og kjærlighet.

Gleden i Kristus kan og bør vises for alle mennesker. Kan hende vi kunne tenke oss å ta englenes ord til våre."Se jeg forkynner dere en stor glede, en glede for alt folket. I dag er det født der en frelser i Davids by,Han er Mesias, Herren"

Denne gleden kan vi motta av Han som er full av glede. Han som gir oss glede framfor frykt er Jesus!

 

Kontakt oss

Semsveien 122
3140 Nøtterøy

E-post: post@pinsekirkenbetel.no

Kontaktpersoner:Støtte Økonomisk

Kontonr: 2470.07.10757 

Vipps penger til nummer: 11557 (Last ned Vipps til iOS, Android, Windows)