Helbredet

Jeg har i flere år møtt mennesker som har kommet i tvil om sin tro etter at de ikke har blitt bønnhørt når de har lagt fram sitt bønnebehov gang etter gang. De nevner kan det være at de tror for lite, kan det være uoppgjordt synd , eller kan det være at vi ikke var utholden nok i våre bønner. 

Jeg har full forståelse for at de kan bli sinte på Gud for at ingen ting skjer , og sinne tåler faktisk Gud godt. Når det gjelder uoppgjordt synd, tror for lite , eller ikke uthoden nok i bønn har jeg mindre sansen for dette. Forkynnelsen har nok i noen anledninger tippet i den retning at vi må prestere noe,eller legge til noe av oss selv for at Gud kan gripe inn.

 

Jeg har tillit til Gud at når vi ber hørere han våre bønner. Det er ikke opp til meg og oss mennesker å styre Gud, og slettes ikke være Gud.

I Bibelen står det mye om helbredelse, og det står også om synd og tro. Jeg har et favorittvers som jeg bruker mye, og det står i Jakobs brev kap.5 vers 13-16. 

I dette avsnittet står det nevnt noen sentrale betrakninger.

"Lider noen vondt , la ham be!" Det er trøst ved å ha en som vi kan be til.

"Er noen glad til sinns, la ham lovsynge! "Kanskje litt glede når vi er glade til sinns hadde bidratt til oppmerksomhet mot Ham og vekk fra oss selv.

Er noen syk , la ham kalle til seg menighetens eldste, og de skal be for ham og salve ham med olje i Herrens navn,og troens bønn skal hjelpe den syke og Herren skal reise ham opp, og har han gjort synder skal han få dem tilgitt.Bekjenn derfor ders synder for hverandre og be for hverandre for at dere kan bli helbredet.

Jeg er så takknemlig for at det står "troens bønn skal hjelpe den syke", og ikke troens bønn skal helbrede den syke. Her står ikke om hvor stor eller liten tro du eller jeg har på Gud. Videre står det " Bekjenn derfor deres synder for hverandre og be for hverandre , for at dere kan bli helbredet."

Det handler ikke om hvor stor eller liten min tro er, men om vi har tillit til at Herren kan helbrede. Bekjennelse av våre synder er også viktig i forhold til helbredelse som dette skriftstedet sier.

Jeg har lyst til å oppmuntre oss alle til å komme fram for Herren med alle våre skrøpeligheter, mangler med tro til Ham som kan gjøre langt mere enn det vi er i stand til å be Ham om. 1.Peters brev kap.5 vers 7 står det "Kast all deres bekymring på Ham, for Han har omsorg for dere"

Kontakt oss

Semsveien 122
3140 Nøtterøy

E-post: post@pinsekirkenbetel.no

Kontaktpersoner:Støtte Økonomisk

Kontonr: 2470.07.10757 

Vipps penger til nummer: 11557 (Last ned Vipps til iOS, Android, Windows)