Loading…

Om oss

Pinsekirken Betel, Nøtterøy er en evangelisk kristen menighet som bygger sin bekjennelse, tro og lære på Bibelen som Guds åpenbarte ord og på den apostoliske trosbekjennelse.

Menighetens hovedoppgave er å forkynne evangeliet og drive kristen virksomhet i sitt distrikt og misjonsvirksomhet i aktuelle områder.

Menigheten er en selvstendig menighet med oppbygging etter nytestamentlig forbilde. Menigheten er tilsluttet Pinsebevegelsen i Norge, og står derfor på Pinsebevegelsens trosgrunnlag.

Vedrørende vårt videre trosgrunnlag henvises til : www.pinsebevegelsen.no under MENY Pinsebevegelsen –trosgrunnlag.

Historie

Kirken vår ble dannet i 1907, da Oscar Halvorsen i et syn sto på Bergantoppen og fikk en åpenbaring fra Gud. Han pekte ned på jordet og sa:"Der skal menigheten ligge"!

Bygget sto klart i 1924, og folk kom til møtene fra hele øya.
Ludvig og Lise Karlsen, grunnleggerne av Evangeliesenteret, ble frelst fra et liv i alkoholisme og håpløshet og bodde på Betel i en periode.
På 1960-70-tallet hadde vi øyas største søndagsskole, og ungene ble hentet i egen buss som kjørte flere runder for å få med alle.

Etterhvert ble huset bygd ut, og det er pusset opp flere ganger til et moderne, innbydende interiør med oppdatert teknisk utstyr.

Kontakt oss

Semsveien 122
3140 Nøtterøy

E-post: post@pinsekirkenbetel.no

Kontaktpersoner:Støtte Økonomisk

Kontonr: 2470.07.10757 

Vipps penger til nummer: 11557 (Last ned Vipps til iOS, Android, Windows)