Loading…

Høst

I Bibelen står det "Be derfor høstens Herre å drive arbeidere ut til innhøstningsarbeid....." Vi er alle velkomne til arbeidet. Statistisk sies det at av en kirke er det 20% som er arbeidere mens 80% er tilskuere. Dersom dette er sant har vi som kirke mye ledig arbeidskraft til disposisjon. Tenk på hva vi som kirke da kunne oppnådd om flere tok del i arbeidet . Oppdraget til oss som kirke er vedig klart. Noe av det siste Jesus sa til de rundt seg var: "Gå derfor dere ut og forkynn evangeliet i nærmiljø, lokalmiljø, utover landegrensene, disippelgjør mennesker, døpe og lære alle.." <<<

Jeg har sett på skurtreskeren i høst, og innhøstningen skjer i det kornet er modent til innhøsting. Jeg har tenkt følgende. Dersom ikke jeg har sådd noe rundt meg har jeg heller ikke noe som er modent til innhøstningen. Dette er veldig alvorlig. Jeg har forsømt min oppgave, men kanskje også kirka har forsømt denne oppgaven.Vi har ennå tid til å endre på planene.

Jesus ønsker at alle skal ta del i arbeidet, og ved Den Hellige Ånd sin hjelp kan vi lykkes i det som kirke. Kanskje noe av det vi bruker mest tid på i dag i våre kirker må opphøre, slik at vi kan bli stille for Åndens tiltale til oss som kirke.

La oss be om at alle kan forenes i oppdraget fra Mesteren, og håpe på at mennesker kan vende hjem til fars huset. Mange har fått med seg en arv i barndom og oppvekst, og vi må åpne våre hjerter og våre favntak slik at de opplever seg velkommen hjem.

Kontakt oss

Semsveien 122
3140 Nøtterøy

E-post: post@pinsekirkenbetel.no

Kontaktpersoner:Støtte Økonomisk

Kontonr: 2470.07.10757 

Vipps penger til nummer: 11557 (Last ned Vipps til iOS, Android, Windows)