Loading…

Digitale møter

Å være entusiastisk er ikke en ungdomsgreie, men en Jesus-greie!

Thomas Neteland, ungdomsleder i Sentrumkirken Sandnes, skriver i siste Korsets seier" Å være entusiastisk er ikke en ungdomsgreie, men en Jesus-greie!"

Etter å ha lest dette stykket "Født sånn eller blitt sånn" begynte jeg å reflektere litt over mitt liv. Hvordan står det til med begeistringen over at Jesus har flyttet inn i hjertet mitt? Kan jeg glede meg over nyheter om at flere tusener tar imot Jesus hver dag rundt omkring i verden, eller blir det også bare en liten fotnote"det er nå bra"

Les mer: Å være entusiastisk er ikke en ungdomsgreie, men en Jesus-greie!

Velkommen hjem!

I høst hadde jeg flere prekener over Lukas kap.15 om den hjemmeværende og den bortkommende sønnen. Det er et bibelavsnitt som fasinerer meg veldig. I denne fortellingen er det tre sider som møter meg og jeg håper den møter deg som leser denne historien.

Vi møter den hjemmeværende sønnen, og den bortkomne sønnen og ikke minst møter vi Far. Den hjemmeværende og broren jobbet på gården sammen med sin far, og alt så bra ut, men så skjer det at den ene broren ønsker å ta ut arven på forskudd, og det fikk han.

Det gikk ikke bedre til enn at denne gutten sløste bort hele arven, og mitt i all elendighet tenkte han at det måtte være bedre å være en drengsgutt hjemme hos sin far. Da han var på hjemvei så hans far ham og løp ham i møte og kysset ham og stelte istand en stor fest.

Broren som da hadde vært hjemme synest ikke noe om denne feiringen av sin bror, da han hadde fått arven på forskudd, og nå hadde far slaktet gjøkalven, gitt ham nye klær,sko på føttene og ring på hans finger. Det var litt av en feiring, og den hjemmeværende sønnen synest at han hadde fortjent det bedre. Den hjemmeværende sønnen hadde vært forblindet og ikke sett hva han fikk vær dag hjemme hos sin far.

Hva har denne fortellingen å formidle til oss i dag?

1. Uansett hvilken situasjon vi kommer i har vi full adgang til farshuset.

2. Vi har en FAR som venter på oss,og elsker oss som vi er.

3. Vi som kirke kan glede oss over alle som er på hjemvei.

Jeg ønsker å formidle til alle som på en eller annen måte ikke helt takler livet "Dere er velkommen hjem" 

Sommer og sol - Guds omsorg.

Kan vi ha det bedre enn sommer og sol. Jeg opplever det fantastisk, og nyter hver soldag. Det er mye å takke for og være glad for. Når dette er sagt er det samtidig mange som lider og ikke kan komme seg ut i solen. Disse menneskene har andre utfordringer som ligger i deres tanker. Hvordan opplever vi som mennesker sykdom/lidelser? Kan vi slå oss til ro med at Gud vil være med oss også i onde dager?

Personlig har jeg opplevd alvorlig sykdom i nær familie. Jeg har opplevd helbredelse og død i nær familie. Jeg har spurt meg selv om Gud overser meg og bryr Han seg om meg i alle situasjoner? Konklusjonen jeg sitter med er at Guds ord og løfter står fast. Løfter som tilsier at Han vil være med i alle slags dager har blitt meg til trøst.

I salme 121 står det slik: "Jeg løfter mine øyne opp mot fjellene, hvor skal min hjelp komme fra! Min hjelp kommer fra Herren,himmelens og jordens skaper."

Jeg har slått meg til ro med at Herren skal bevare meg og hjelpe meg slik at jeg ikke blir forlatt ensom tilbake. Det betyr i praksis at Han skal hjelpe meg i sykdom og ved livets slutt. Jeg tror også at døden er vår største fiende, men ved Guds hjelp kan vi få lov til å hvile i Guds hender.

Dagen i dag er den vi kan forholde oss til, og så må vi gjøre det beste ut av det. Mitt ønske for deg som leser denne artikkelen er at du kan kjenne noe av solens varne enten fysisk eller Guds varme, eller begge deler i løpet av sommeren, og få kraft og styrke til å klare hverdagene som de kommer.

 

 

Høst

I Bibelen står det "Be derfor høstens Herre å drive arbeidere ut til innhøstningsarbeid....." Vi er alle velkomne til arbeidet. Statistisk sies det at av en kirke er det 20% som er arbeidere mens 80% er tilskuere. Dersom dette er sant har vi som kirke mye ledig arbeidskraft til disposisjon. Tenk på hva vi som kirke da kunne oppnådd om flere tok del i arbeidet . Oppdraget til oss som kirke er vedig klart. Noe av det siste Jesus sa til de rundt seg var: "Gå derfor dere ut og forkynn evangeliet i nærmiljø, lokalmiljø, utover landegrensene, disippelgjør mennesker, døpe og lære alle.." <<<

Jeg har sett på skurtreskeren i høst, og innhøstningen skjer i det kornet er modent til innhøsting. Jeg har tenkt følgende. Dersom ikke jeg har sådd noe rundt meg har jeg heller ikke noe som er modent til innhøstningen. Dette er veldig alvorlig. Jeg har forsømt min oppgave, men kanskje også kirka har forsømt denne oppgaven.Vi har ennå tid til å endre på planene.

Jesus ønsker at alle skal ta del i arbeidet, og ved Den Hellige Ånd sin hjelp kan vi lykkes i det som kirke. Kanskje noe av det vi bruker mest tid på i dag i våre kirker må opphøre, slik at vi kan bli stille for Åndens tiltale til oss som kirke.

La oss be om at alle kan forenes i oppdraget fra Mesteren, og håpe på at mennesker kan vende hjem til fars huset. Mange har fått med seg en arv i barndom og oppvekst, og vi må åpne våre hjerter og våre favntak slik at de opplever seg velkommen hjem.

Større enn alle åndens gaver er kjærligheten

Kjærlighetskapitellet i 1.korinterbrev kap.13 belyser kjærligheten suverene stilling.

Vers 1 sier:" Om jeg taler med menneskers og englers tunger,men ikke har kjærlighet,da er jeg en lydende malm eller en klingende bjelle.

Vers 8:"Kjærligheten faller aldri bort"

Guds kjærlighet får sin høyeste åpenbaring i Kristus,Rom.8:39, "Verken høyde eller dybde eller noen annen skapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre.

Det er ingen makt som kan skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus. Dette er et løfte som vi kan hvile i under alle omstendigheter.Den vissheten at vi har en Gud som passer på oss gjennom alt er godt. I Romerbrevet kap.8 vers 1:"Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus"

Dette er Gudommelig kjærlighet!! Betyr det at vi skal overlate alt til Kristus? Vil Guds kjærlighet til oss medføre kjærlighet til de vi omgåes i hverdag og fest?

Gud påbyr kjærlighet 1.Joh.kap.4 vers 21 "Og dette budet har vi fra Ham at den som elsker Gud,skal også elske sin bror."

Vi har alle noe å strekke oss etter. 

 

 

Guds kjærlighet

Sist søndag talte jeg over temaet Guds kjærlighet, og tok utgangspunkt i Joh.3:16." Så høyt har Gud elsket verden at Han gav sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på Ham,ikke skal fortapes, men ha evig liv. "Hele verden betyr alle mennesker på jorden. Tenk for en grenseløs kjærlighet det er fra Gud. Du og jeg er regnet med og han ser til oss hver dag.

I Timoteus sitt første brev 2:4 "Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse. "Han vil... Dette viser igjen hans vilje ut i fra kjærligheten til oss mennesker. Han lot seg død på et kors for at vi skulle få leve og få evig liv.

Videre står det i salme 34:19 "at Gud er nær hos dem som har et sønderknust hjerte, og Han frelser dem som har en sønderknust ånd." Så er du der at du er sønderknust så vit at Gud er der for deg, og vil hjelpe deg.

I Jesaja 43:25 står det. "Jeg er den som utsletter dine misgjerninger for min skyld, og dine synder kommer jeg ikke i hu." Han har utslettet våre synder, og vi er fri i Kristus Jesus.

I Joh.1:12 "Men alle dem som tok impt Ham, den gav Han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn"

Jeg avsluttet min tale med fortellingen om den bortkomne sønnen i Luk.15. Han kom til seg selv og bestemte seg fo å gå hjem til sin far. Det han ikke tenkte var at hans far hadde  stått og ventet på ham helt fra den dagen han forlot farshjemmet.

Du som leser denne talen skal vite at du har en Gud som leter etter deg hver en dag. Om du har stått på avstand, opplever nederlag, sykdom, og hva det enn kan være skal du vite at du er ønsket velkommen hjem av vår Gud. Hans kjærlighet er utstrakt mot deg og meg for å si velkommen hjem! Du vil få det beste Han kan gi deg. Det er ingne fordømmelse hos Ham, men bare kjærlighet og godhet.

Jeg ønsker at du kan se Hans kjærlighet, som Han så villig vil gi deg. Jeg ønsker deg velkommen hjem.

 

17.mai- Fri!

Gratuler med 17.mai! Håper alle har en flott dag sammen med familie og venner. Flagget vaier så flott i vinden med korset i midten.Dette korset er symbolet for vår frihet. Jesus kom for å sette oss fri, og det skjedde ved at Jesus tok all straff som mennesker skulle ha tatt på seg. Jeg håper du som leser dette kan ta imot denne friheten. Ordet som Jesus ropte ut på korset,"Det er fullbrakt"gjelder for deg og meg.

 

Kontakt oss

Semsveien 122
3140 Nøtterøy

E-post: post@pinsekirkenbetel.no

Telefon: 45319136

Kontaktpersoner:

Frank Fossum 

fran-fos@online.no

Pastor, Vidar Fossum

vidar@betel.one 

Støtte Økonomisk

Kontonr: 2470.07.10757 

Vipps penger til nummer: 11557 (Last ned Vipps til iOS, Android, Windows)