Loading…

Digitale møter

Natt kan bli til lys.

Jeg sitter her og ser ut av stuevinduet, og ute er det helt svart. Noen gatelys og biler med lys vises i mørkret. Hadde det ikke vært for disse lysene hadde det vært vanskelig å finne fram i mørkret.

Jeg er så glad for at jeg har et annet lys som kan vise meg vei igjennom livet. Jesus sier at "Jeg er verdens lys! Den som følger meg , skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys"

Har du lyst å prøve deg på denne vandringen sammen med Jesus?

Ta kontakt om du tenker på noe, eller har noen spørsmål.

Høst

Hva forbinder du med høst?

Noen tenker i første omgang på årstid. Høst som årstid viser seg fram med flotte farger, tåke og regn og bladene på trærne som faller til bakken. Høststormen som avøses av en ny storm.Vi som mennesker opplever årstidene noe forskjellig.Noen elsker høsten framfor våren og motsatt, og det er helt naturlig. Det er mennesker som opplever høsten som en mørk tid, og noen opplever en liten depresjon. Alle trær og planter gjør seg klar til vinteren, og for å skyte friske skudd til våren og sommeren. Høsten er tiden da det skapte i naturen går i dvale.

Høst kan og bety noe annet. I Bibelen står flg. "Høsten er stor, men arbeiderene få,be derfor høstens Herre om å drive arbeiderene ut til arbeid." Har du jobbet med søndagskolebarn og ungdom en del år er det sårarbeid over tid som kan innbringe en høst, men da må vi ha arbeidere til dette innhøstningsarbeidet.Alle Guds barn er kalt til dette arbeidet med de gaver og utrustninger den enkelte har fått.

Jeg tror at kirken vil vokse i takt med den jobben som den enkelte kristne gjør.Arbeidet består av å be, men også utføre praktiske oppgaver. Kan vi avsette noen tid til godhet hver dag? Kan godhet overfor andre vekke nysgjerrighet til hvorfor vi viser godhet? Kan godhet føre til innhøstning?

Det er ingen som takker nei til godhet. Kanskje denne høsten kan utfordre oss til å utøve godhet.

La høsten for oss og de vi møter bli til velsignelse og til glede.Kan hende at vi vil utgjøre en forskjell overfor de som synes høsten kan være tung.

Vi ønsker hverandre lykke til med oppdraget: Vi vil gå ut å vise Jesu kjærlighet, og da kan høsten by på de vakreste farger.

 

 

Frukt som bør vises i våre liv

Frukt som bør vises i våre liv

I Bibelen er det beskrevet noen karaktertrekk som kristne bør være bærere av:

Gal. kap.5 vers 22.

Kjærlighet. Kjærlighet til Jesus og kjærlighet til hverandre.

Glede. Vise glede og begeistring

Fred. Jobbe for fred og forsoning

Mildhet. Unngå harde ord og vise overbærenhet.

Godhet. Gi godhet til medmennesker i ord og handling.

Jeg har et stort forbedringspotensiale på disse områder, men jeg har et ønske for oss alle i kirka at vi ber om Guds visdom slik at vi hver dag kan utgjøre en forskjell der vi er til enhver tid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trøst

I dag er det mange som har behov for trøst og oppmuntring. Kanskje du har mistet en eller noen du stod veldig nær. En ting er sikkert, og det er at livet må gå videre. Ensomhet og fortvilelse er kjente fenomen som inntar en etter slike opplevelser. Samtalepartneren blir kanskje borte, og hva skal jeg bruke min fritid til nå?Det finnes ikke enkle forklaringer til dette. Det er viktig å kunne sørge, men samtidig løfte blikket å se at det finnes andre mennesker der ute som kan være og bli til hjelp.

Kan det være at nettopp du også kan bli til hjelp for andre som  er i sorg eller fortvilelse? Det er ikke alltid mange ord som skal til, men det å være til stede. Kan det være at du kan bidra med en praktisk handling som kan bety en forskjell, slik at sorg kan vennes om til glede og opptimisme? Det å gi til andre vil også velsigne deg selv.

Vi sier ofte at gleden ved å gi er å gjøre andre glad, og det tror jeg er sant. 

Jesus selv er den som gir trøst og omsorg og løfter byrden av. Han står med åpne armer og sier " Kom til meg alle dere som strever og har tungt å bære, så vil jeg gi dere hvile." Matteus evangelium kap.11 vers 28.

Kanskje du skal prøve å kaste all sorg og fortvilelse på Jesus! Prøv å se om det blir bedre.

 

 

Forventninger

Har vi forventninger for det som skal skje? Innenfor psykologi sies det at:

"Forestillingen kan være positiv, håp, optimisme. Forestillingen kan være negativ, håpløshet, pessimisme."

Når jeg tenker på kirke og forventninger tenker jeg på håp og optimisme. Høsten med endringer i naturen med all fargeforandring skaper nysgjerrighet og samtidig forventning om at det skjer noe. Jeg har veldig tro på at vår Herre kan overraske med en ny forandring for oss vante kirkegjengere. Vi satser på barn og unge og ser etter det beste i den enkelte, og vi tror på en vekst i søndagskole,i ungdomsarbeidet og besøk til våre møter.

Det er viktig å vite at det er Gud som gir vekst, men vi er satt til å tilrettelegge for vekst. Til dette arbeidet trengs alle liten som stor.

Søndag 21 august  kl.11:00 tar vi av med et nytt semester, og jeg er opptimistisk.

Ser du framover med forventning?

 

 

Kontakt oss

Semsveien 122
3140 Nøtterøy

E-post: post@pinsekirkenbetel.no

Kontaktpersoner:Støtte Økonomisk

Kontonr: 2470.07.10757 

Vipps penger til nummer: 11557 (Last ned Vipps til iOS, Android, Windows)